ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

 • Collectie- & Informatiebeheer
 • Collectievorming

Subonderwerp

 • Linked Open Data
 • Thesauri

Verschijningsvorm

 • Hulpmiddelen

Subverschijningsvorm

 • Platform

Domein

 • Bruikbaar

Kennisniveau

 • Specialistisch

Kosten

 • Gratis

Taal

 • Nederlands

Ontwikkeld door

 • Semantic Web Company

Beschikbaar sinds

 • 2016
cultureelerfgoed.nl/contact Beherende organisatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)