ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Archiveren software
  • Duurzaam bewaren
  • Kennisuitwisseling

Werkterrein

  • Niet werkterrein gebonden

Type

  • Achtergrondinformatie
  • Praktijkvoorbeelden

Ontwikkeld door

  • HomeComputerMuseum

Beschikbaar sinds

  • 1-1-2021