ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Linked Open Data

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed bruikbaar

Type

  • Deskundigheidsbevordering

Ontwikkeld door

  • The Programming Historian