ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Archiveren websites

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed houdbaar

Type

  • Tool

Ontwikkeld door

  • NDE

Beschikbaar sinds

  • 2019
kb.nl/contact Beherende organisatie

Koninklijke Bibliotheek