ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Duurzaam bewaren

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed houdbaar

Type

  • Deskundigheidsbevordering

Ontwikkeld door

  • Amsterdam Museum

Beschikbaar sinds

  • 2017