ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Terminologiebronnen

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed bruikbaar

Type

  • Tool

Ontwikkeld door

  • ModeMuseum Provincie Antwerpen (MoMu)

Beschikbaar sinds

  • 2015
momu.be/nl/contact?locale=nl Beherende organisatie

MoMu, ModeMuseum van Antwerpen