ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Kennisuitwisseling

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed houdbaar

Type

  • Achtergrondinformatie

Ontwikkeld door

  • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Beschikbaar sinds

  • 2016
beeldengeluid.nl/contact Beherende organisatie

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid