ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Linked Open Data

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed bruikbaar

Type

  • Praktijkvoorbeelden

Ontwikkeld door

  • Kadaster Labs
labs.kadaster.nl/about Beherende organisatie

Kadaster Labs