ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

 • Collectie- & Informatiebeheer
 • Collectievorming

Subonderwerp

 • Linked Open Data
 • Standaarden

Verschijningsvorm

 • Diensten
 • Hulpmiddelen
 • Inspiratie
 • Kennis

Subverschijningsvorm

 • Kennisplatform
 • Tool overzicht
 • Toolset
 • Wiki

Domein

 • Bruikbaar

Kennisniveau

 • Specialistisch

Kosten

 • Gratis

Taal

 • Nederlands

Ontwikkeld door

 • Platform Linked Data Nederland
pldn.nl/wiki/Wie_we_zijn Beherende organisatie

Platform Linked Data Nederland