ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

 • Collectie- & Informatiebeheer
 • Collectievorming
 • Publiek & presentatie

Subonderwerp

 • Collectietoegang
 • Linked Open Data
 • Thesauri

Verschijningsvorm

 • Hulpmiddelen

Subverschijningsvorm

 • Basisregister
 • Terminologiebron

Domein

 • Bruikbaar

Kennisniveau

 • Specialistisch

Kosten

 • Gratis

Taal

 • Nederlands

Ontwikkeld door

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Beschikbaar sinds

 • 2017
cultureelerfgoed.nl/contact Beherende organisatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)