ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Archiveren social media

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed houdbaar

Type

  • Achtergrondinformatie

Ontwikkeld door

  • NDE

Beschikbaar sinds

  • 2020
iisg.amsterdam/nl/contact Beherende organisatie

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)