ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Duurzaam bewaren

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed houdbaar

Type

  • Tool

Ontwikkeld door

  • NDE

Beschikbaar sinds

  • 2021
netwerkdigitaalerfgoed.nl/contact Beherende organisatie

Netwerk Regionale Historische Centra