ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

 • Collectievorming

Subonderwerp

 • Metadata
 • Open data

Verschijningsvorm

 • Hulpmiddelen
 • Inspiratie

Subverschijningsvorm

 • Terminologiebron
 • Website

Domein

 • Bruikbaar

Kennisniveau

 • Weinig voorkennis

Kosten

 • Gratis

Taal

 • Engels

Ontwikkeld door

 • World History Center

Beschikbaar sinds

 • 2017
whgazetteer.org/credits Beherende organisatie

World History Center at University of Pittsburgh