ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

 • Collectie- & Informatiebeheer
 • Collectievorming

Subonderwerp

 • Aquisitie
 • Collectiebeheersysteem
 • Thesauri

Verschijningsvorm

 • Hulpmiddelen

Subverschijningsvorm

 • Handleiding

Domein

 • Houdbaar
 • Bruikbaar

Kennisniveau

 • Specialistisch

Kosten

 • Gratis

Taal

 • Nederlands

Ontwikkeld door

 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
erfgoedhuis-zh.nl/contact Beherende organisatie

Erfgoedhuis Zuid-Holland