ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Duurzaam bewaren

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed houdbaar

Type

  • Tool

Ontwikkeld door

  • many organisations

Beschikbaar sinds

  • 2013
dpconline.org/about/contact-us Beherende organisatie

Digital Preservation Coalition