ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Terminologiebronnen

Werkterrein

  • Digitaal erfgoed bruikbaar

Type

  • Tool

Ontwikkeld door

  • Waag Society

Beschikbaar sinds

  • 2015
cultureelerfgoed.nl/contact Beherende organisatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)