ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

 • Kennis & Vaardigheden

Subonderwerp

 • Collectie- & Informatiebeheer

Verschijningsvorm

 • Hulpmiddelen
 • Richtlijnen

Subverschijningsvorm

 • Advies
 • Handleiding
 • Richtlijn

Domein

 • Houdbaar

Kennisniveau

 • Specialistisch

Kosten

 • Gratis

Taal

 • Nederlands

Ontwikkeld door

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
cultureelerfgoed.nl/contact Beherende organisatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)