ADD A DESCRIPTIVE TITLE HERE!

Onderwerp

  • Wet- & regelgeving

Subonderwerp

  • AVG

Verschijningsvorm

  • Hulpmiddelen

Subverschijningsvorm

  • Handleiding

Domein

  • Niet domein gebonden

Kennisniveau

  • Enigszins gevorderd

Kosten

  • Gratis

Taal

  • Nederlands

Ontwikkeld door

  • Erfgoedhuis Zuid-Holland
erfgoedhuis-zh.nl/contact Beherende organisatie

Erfgoedhuis Zuid-Holland