Filters

Resultaten

98 tools gevonden met

Reset filters
 • Bekijk hulpmiddel Aanbevelingen over open data in de cultuursector – Taalunie commissie Digitaal Erfgoed

  Aanbevelingen over open data in de cultuursector – Taalunie commissie Digitaal Erfgoed

  Nederlandse Taalunie

  Culturele organisaties kunnen zelf enorm baat hebben bij een actief opendatabeleid. Zo heeft onderzoek veelvuldig uitgewezen dat het bereik van collecties significant groeit met het open delen van data. Materiaal van Nederlandse erfgoedinstellingen wordt dankzij open hergebruik binnen Wikimedia-projecten (met name Wikipedia) per maand 67 miljoen keer bekeken.

 • Bekijk hulpmiddel An Overview of Social Media Archiving Tools

  An Overview of Social Media Archiving Tools

  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

  The project looked specifically at tools for the capturing of social media content, and its aim was to assist professionals working mainly but not exclusively at cultural heritage organizations to select appropriate tools for social media archiving. The result is an overview of a range of tools for social media capturing falling into two broad categories: those preserving the “look and feel” of social media, and those preserving structured social media data.

 • Bekijk hulpmiddel Archeologisch Basisregister (ABR)

  Archeologisch Basisregister (ABR)

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Terminologiebron met termen over archeologische onderzoeken, vondsten en sporen. Het Archeologisch Basisregister (ABR) is een begrip in de Nederlandse archeologie. Dit register vormt het 'archeologisch begrippenkader' waarmee we onderzoeken, vondsten en sporen beschrijven.

 • Bekijk hulpmiddel Art & Architecture Thesaurus (AAT)

  Art & Architecture Thesaurus (AAT)

  RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

  Terminologiebron met termen over architectuur, kunst en cultuurhistorie De Art & Architecture Thesaurus® (AAT) is een wereldwijd toegepast ontsluitingsmiddel voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties. De Nederlandstalige AAT is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse AAT van het Getty Research Institute die wordt verzorgd door het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

 • Bekijk hulpmiddel Auteursrechtentool, regel je rechten

  Auteursrechtentool, regel je rechten

  DEN

  Het is niet altijd duidelijk of een werk nog auteursrechtelijk beschermd is en bij wie vervolgens de auteursrechten liggen, ten behoeve het maken van afspraken met rechthebbenden. Dit beslismodel helpt je de juiste stappen in je onderzoek te nemen voor verschillende typen werken. Het model is een handvat voor het in kaart brengen van de situatie, welke keuzes je vervolgens maakt kan per instelling verschillen.

 • Bekijk hulpmiddel AVA_NET

  AVA_NET

  AVA_NET

  Bundelen en uitwisselen van kennis over audiovisueel erfgoed. AVA_NET is het Nederlandse netwerk voor audiovisuele collectiehouders. Er is een kennisbank over AV-archivering, met blogs, handboeken, rapporten en dergelijke. Ook is er veel kennis te vinden over kennisthema's (digitalisering, restauratie, preservering, metadata, toegang, gebruikers, collectie, presentatie, beleidstrategie). Voor ieder kennisthema kun je vinden welke experts er binnen AVA_NET zijn.

 • Bekijk hulpmiddel AVA_Net Kennisbank homepage

  AVA_Net Kennisbank homepage

  AVA_NET

  De kennisbank van AVA_Net bevat uiteenlopende kennisbronnen op het gebied van AV-archivering, zoals blogs, handboeken en rapporten. De publicaties zijn afkomstig uit zowel uit het Nederlandse als uit het internationale AV-erfgoeddomein. De kennisbank is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met AV-archivering binnen instellingen die audiovisuele collecties beheren en beschikbaar stellen, zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele en overheidsinstanties.

 • Bekijk hulpmiddel Brinkman trefwoordenthesaurus

  Brinkman trefwoordenthesaurus

  Koninklijke Bibliotheek

  Terminologiebron met termen over onderwerpen De Brinkman is een thesaurus waarmee de depotcollectie en de catalogus van deze collectie, de Nederlandse Bibliografie online (ORS), op onderwerp zijn ontsloten. Deze dataset bevat ook een alignment met de Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

 • Bekijk hulpmiddel CEST cultureelerfgoedstandaardentoolbox

  CEST cultureelerfgoedstandaardentoolbox

  meemoo

  Wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties. Goed overzicht van richtlijnen, standaarden, software, publicaties en een glossarium. De richtlijnen zijn vanuit praktijksituaties opgezet, bijvoorbeeld: 'ik wil teksten digitaliseren' of 'ik wil mijn collectiedata beschikbaar stellen voor hergebruik'. Daarvoor worden dan scenario's geschetst, met steeds minimale richtlijnen en aanbevolen richtlijnen.

 • Bekijk hulpmiddel Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR)

  Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR)

  Digital Preservation Coalition

  COPTR acts as a finding and evaluation tool to help practitioners discover the tools they need to perform particular preservation tasks. COPTR is collating the knowledge of the digital preservation community on preservation tools in one place. Instead of organisations competing against each other with their own registries, COPTR is bringing them together. There are 459 different tools described in COPTR. COPTR is a community registry that is owned by the community, for the community.

 • Bekijk hulpmiddel Cultuurhistorische Thesaurus (CHT)

  Cultuurhistorische Thesaurus (CHT)

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Terminologiebron met termen die het cultureel erfgoedveld in Nederland beslaan.

 • Bekijk hulpmiddel Data stories - tutorial

  Data stories - tutorial

  NDE

  Een tweetal Nederlandstalige tutorials, die aan de hand van voorbeelden de SPARQL-syntax uitleggen. De voorbeeld-query's gaan over de LOD-datasets van de Koninklijke Bibliotheek en enige andere erfgoed-datasets. Er worden ook voorbeelden getoond van hoe je data kunt visualiseren met de functionaliteit van YASGUI. De tutorials zijn in de vorm van data-story's opgezet, waarbij de SPARQL-query's zijn embedded en opnieuw kunnen worden uitgevoerd. Je kunt ze aanpassen en er zo mee experimenteren.

 • Bekijk hulpmiddel Datastory Oud Lisse

  Datastory Oud Lisse

  Kadaster Labs

  De werkgroep Digitaal Erfgoed van Platform Linked Data Nederland (PLDN) wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van meer samenhang in digitale bronnen voor erfgoed en de totstandkoming van hulpmiddelen voor eindgebruikers. Deze pagina bevat een Data Story (de geschiedenis van buitenplaatsen in Lisse en de bewoners van Lisse ) waarmee de werkgroep wil laten zien dat Linked Data geschikt is om diverse bronnen te verbinden en zo tot nieuwe en interessante inzichten te komen.

 • Bekijk hulpmiddel De kracht van Linked Data

  De kracht van Linked Data

  NDE

  De Cultuur-Historische Vereniging Oud-Lisse heeft zijn gegevens als Linked Data gepubliceerd en gekoppeld aan andere bronnen, zoals het Kadaster, het Monumentenregister, beroepsklassen IISG en Wikidata. In dit filmpje wordt de kracht hiervan getoond. De koppelingen maken het mogelijk bijvoorbeeld het verhaal over buitenplaats De Keukenhof te vertellen. Dit is als voorbeeld en ter inspiratie voor erfgoedinstellingen om erfgoedinformatie als Linked Data te publiceren.

 • Bekijk hulpmiddel De kracht van Linked Data (introductie)

  De kracht van Linked Data (introductie)

  NDE

  Introductie op LOD voor de erfgoedsector. Een uitgebreide presentatie, waarin aan de orde komt: Wat is Linked Data en wat is de kracht ervan? (specifiek voor de erfgoedsector, voorbeelden) Kennismaken met terminologiebronnen Kennismaken met metadatastandaarden Zoeken in Linked Data (introductie) Wat moeten erfgoedinstellingen hiervoor doen? Oefeningen waarmee deelnemers meer inzicht krijgen in de werking van Linked Data.

 • Bekijk hulpmiddel De-Big-Picture van duurzame digitale toegankelijkheid

  De-Big-Picture van duurzame digitale toegankelijkheid

  NDE

  Beschrijft wat er komt kijken bij duurzame digitale toegankelijkheid: beleid, kosten en infrastructuur.

 • Bekijk hulpmiddel DERA in een notendop

  DERA in een notendop

  NDE

  Korte introductie op de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. De DERA zelf is bedoeld voor specialisten, maar deze introductie licht voor een breder erfgoedpubliek toe wat de DERA is.

 • Bekijk hulpmiddel Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA)

  Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA)

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

  De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. DERA gaat over de strategische en operationele doelen, over de principes, over de verschillende rollen in het netwerk en over de vereisten die gesteld worden aan deze rollen. Deze vereisten maken het de deelnemers van het netwerk mogelijk samen te werken.

 • Bekijk hulpmiddel Digitaal-erfgoed-coaches

  Digitaal-erfgoed-coaches

  NDE

  Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach waar medewerkers van erfgoedinstellingen (vrijwilligers en betaald) terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via OPEN aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren (archieven, bibliotheken, wetenschap, musea, media/AV).

 • Bekijk hulpmiddel Digital Art: who cares? – ArtTube

  Digital Art: who cares? – ArtTube

  LIMA

  Museums and archives are increasingly confronted with works that only exist in digital form: born-digital art. The display and storage of digital art poses new questions and challenges. Digital artworks depend on a technological environment that changes constantly. Equipment ages and software develops further. To give these works a permanent place in museums, a different approach is needed. What is required to bring digital art from the past to the future?

 • Bekijk hulpmiddel Digitale Collectie

  Digitale Collectie

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Digitale Collectie is de nationale aggregator van Nederland voor Europeana. Digitale Collectie verzamelt erfgoedinformatie van Nederlandse instellingen en stelt deze beschikbaar aan Europeana.

 • Bekijk hulpmiddel DigiToegankelijk

  DigiToegankelijk

  Logius

  Informatie en stappenplan voor het toegankelijk maken van websites voor iedereen. Website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je vindt er uitleg over wat digitale toegankelijkheid is en wat er van je website wordt verwacht. Ook is er een stappenplan voor wat er bij komt kijken.

 • Bekijk hulpmiddel Do it Yourself handleiding voor webarcheologie

  Do it Yourself handleiding voor webarcheologie

  NDE

  Webarcheologie is een nieuw gebied in e-cultuur waarbij we relatief nieuwe (born digital) objecten die nog niet zo lang geleden verloren lijken te zijn gegaan, opgraven en reconstrueren met nieuwe (digitale) gereedschappen. In dit handboek is een eerste aanzet tot een beschrijving van webarcheologie.

 • Bekijk hulpmiddel Emulation as a Service for heritage institutes

  Emulation as a Service for heritage institutes

  NDE

  This report explores the concept of emulation in an archival context. The NDE Software Archiving project, conducted during the “intensiveringsperiode” 2019–2020, brings together research, best practices, and guidelines for Dutch heritage institutions looking to start with software preservation.

 • Bekijk hulpmiddel Er kan meer dan je denkt! Vijftig praktijkcasussen over informatie, archiveren en de AVG.

  Er kan meer dan je denkt! Vijftig praktijkcasussen over informatie, archiveren en de AVG.

  KIA

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden antwoord geven op vragen over de AVG. Dit is een wiki met vijftig bijdragen, geschreven door deelnemers aan de "LeerganG Privacy: van WBP naar AVG (Erasmus Academie). De bijdragen zijn gebaseerd op praktijkervaringen. Gericht op de archiefsector.

 • Bekijk hulpmiddel ErfGeo - Nederlandse topografie door de tijd

  ErfGeo - Nederlandse topografie door de tijd

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Elke plaats, bestuurlijke eenheid, straat, zelfs elk gebouw en elk adres dat ooit in Nederland bestaan heeft kennen - dat is onze ambitie. Naast de thesaurus vind je antwoorden op vragen als Wat voor data vind je in ErfGeo?, Uitleg over PiTs, HgConcepten en Relaties. Er zijn TOOLS te vinden: ErfGeo API, Histodraw, en Plaatsnamen standaardiseren. Tot slot zijn er blogs.

 • Bekijk hulpmiddel Factsheet Auteursrechten

  Factsheet Auteursrechten

  Brabant Cloud

  Het geven van een beknopt overzicht van de wetgeving m.b.t. auteursrecht en van richtlijnen voor naleving van de wet. Gepubliceerd door de Brabant Cloud. Het eerste deel geeft achtergrondinformatie. Daarna volgen verwijzingen naar meer informatie. Ten slotte een paar beslisschema's waarmee je kunt bepalen of er auteursrechten van toepassing zijn en hoe je toestemming kunt vragen om een werk online te zetten.

 • Bekijk hulpmiddel FAQ social media archiving tools

  FAQ social media archiving tools

  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

  This FAQ gives answers on questions about social media archiving. It is made on the basis of different online NDE Q&A sessions about social media archiving and will grow alongside with these sessions.

 • Bekijk hulpmiddel FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage

  FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage

  NDE

  Finding ways to preserve born-digital heritage has become a matter of urgency and growing concern. Websites, games and interactive documentaries each bring specific challenges that need to be addressed. Websites, games and interactive documentaries each bring specific challenges that need to be addressed. This manifesto lays out the actions needed to be taken to safeguard born-digital heritage.

 • Bekijk hulpmiddel Geheugen van Nederland

  Geheugen van Nederland

  NDE

  Geheugen van Nederland is een online mediacampagne op Facebook en Instagram, ondersteund door geheugenvannederland.nl. In deze collectieve campagne werkt een groeiend aantal erfgoedinstellingen samen. Het erfgoedmateriaal wordt landelijk beter zichtbaar, door de krachten te bundelen en in Geheugen van Nederland collecties thematisch te presenteren. Als je verhalen en objecten in samenhang laat zien, wordt ook de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed duidelijker.

 • Bekijk hulpmiddel Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA)

  Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA)

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Terminologiebron met termen voor het beschrijven van audiovisueel materiaal. De GTAA is een 'meer-assige' thesaurus, de termen (concepten) zijn ingedeeld in meerdere categorieën of assen, ook wel concept schema's genoemd. De categorieën van termen die voor het toegankelijk maken van het materiaal gebruikt worden, zijn Onderwerpen, Genres en programmasoorten, Persoonsnamen, Makers, Geografische namen en Classificatie.

 • Bekijk hulpmiddel HackaLOD

  HackaLOD

  NDE

  De HackaLOD is de jaarlijkse hackathon van het erfgoedveld, georganiseerd in het kader van Netwerk Digitaal Erfgoed. Teams van programmeurs, historici, designers en andere erfgoed- en datadeskundigen, gaan aan de slag met linked open data. De uitdaging is om nieuwe, creatieve applicaties te maken op basis van data uit collecties van culturele- en erfgoedinstellingen. Zo ontdekken we nieuwe inzichten op ons erfgoed door het verbinden van collecties.

 • Bekijk hulpmiddel Handleiding 'Maak je erfgoedsite gebruiksvriendelijk'

  Handleiding 'Maak je erfgoedsite gebruiksvriendelijk'

  NDE

  Deze handleiding bevat praktische adviezen voor een gebruiksvriendelijke presentatie van digitaal erfgoed op de websites van erfgoedinstellingen. Deze adviezen zijn gebaseerd op onderzoeken onder gebruikers van digitaal erfgoed onder het algemeen publiek. Het gaat om drie onderzoeken die zijn uitgevoerd door het domein Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed in de periode 2018-2020.

 • Bekijk hulpmiddel Handleiding werken met Wikimedia voor medewerkers van erfgoedinstellingen

  Handleiding werken met Wikimedia voor medewerkers van erfgoedinstellingen

  Erfgoed Gelderland

  Praktische handleiding voor erfgoedinstellingen die afbeeldingen willen uploaden naar Wikimedia Commons of die data willen uploaden naar Wikidata. Er wordt stap voor stap beschreven hoe je dit moet doen en welke tools daarvoor zijn. Ook wordt ingegaan op rechtenstatus en privacykwesties: het materiaal moet helemaal vrij zijn om te mogen uploaden naar Wikimedia.

 • Bekijk hulpmiddel Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  NDE

  Het doel van de Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid is om de opbouw en werking van het model vast te leggen. Op deze wijze biedt het instellingen de benodigde handvatten om zelfstandig het kostprijsmodel toe te passen en als sturingsinstrument te implementeren in de eigen organisaties. Daarnaast fungeert deze notitie, voor onder andere trainers en coaches op het gebied van digitale duurzaamheid, als handboek voor het eigen maken van de theorie rondom het kostprijsmodel.

 • Bekijk hulpmiddel Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid

  Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid

  Koninklijke Bibliotheek

  Beschrijving van het OAIS-model, de standaard voor langetermijnbewaring van digitale informatie. Dit Nederlandstalige artikel van Barbara Sierman beschrijft het OAIS-model (Open Archival Information System). Dit is de standaard die gebruikt wordt voor digitale archieven om informatie voor de lange termijn te bewaren (e-depots).

 • Bekijk hulpmiddel HisGIS

  HisGIS

  Humanities Cluster van de KNAW

  His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HisGIS kan in het verleden worden gereisd. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster, dat in de Franse tijd is gestart en in 1832 in werking trad.

 • Bekijk hulpmiddel Hoe leg ik mijn informatiebeleid vast - DEN

  Hoe leg ik mijn informatiebeleid vast - DEN

  DEN

  Het documenteren van informatiebeleid helpt je om in kaart te brengen hoe digitalisering in jouw culturele organisatie kan bijdragen aan het bereiken van je doelstellingen. Je beschrijft daarin hoe je omgaat met digitalisering en hoe ICT-voorzieningen helpen bij het maken, verkrijgen, beheren en gebruiken van digitale informatie.

 • Bekijk hulpmiddel IHLIA LGBTI Heritage. Use case social-media-archivering

  IHLIA LGBTI Heritage. Use case social-media-archivering

  NDE

  IHLIA LGBTI Heritage verzamelt, bewaart en ontsluit relevante informatie over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, hun geschiedenis, leefwereld en cultuur. Als onderdeel van het programma ‘Social Media Archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed is IHLIA gevraagd één van de voorbeeldprojecten uit te voeren en daarin de makers van social media centraal te stellen. Dit is het verslag van dat onderzoek, een proces van ‘trial and error’.

 • Bekijk hulpmiddel Implementation Guidelines for NDE alignment of cultural heritage data management and publication infrastructure

  Implementation Guidelines for NDE alignment of cultural heritage data management and publication infrastructure

  NDE

  This document describes how IT suppliers can help the Dutch cultural heritage institutions to become more compliant with the principles for cooperation in the Dutch Digital Heritage Network (NDE). It is and will be constructed in full cooperation with suppliers. We ask IT suppliers of data management and publication software to implement the guidelines outlined in this document in their software products.

 • Bekijk hulpmiddel Introduction to the Principles of Linked Open Data

  Introduction to the Principles of Linked Open Data

  The Programming Historian

  Uitleg van de concepten en technologie van Linked Data. Engelstalige online tutorial uit de serie The Programming Historian. Deze tutorial is echter ook geschikt voor niet-historici. Aan de orde komen: wat is Linked Open Data? triples en URI's ontologieen RDF introductie SPARQL

 • Bekijk hulpmiddel Kennisbank AVA_Net direct

  Kennisbank AVA_Net direct

  AVA_NET

  Directe toegang tot de kennisbank van AVA_Net. Deze bevat uiteenlopende kennisbronnen op het gebied van AV-archivering, zoals blogs, handboeken en rapporten. De publicaties zijn afkomstig uit zowel uit het Nederlandse als uit het internationale AV-erfgoeddomein. De kennisbank is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met AV-archivering binnen instellingen die audiovisuele collecties beheren en beschikbaar stellen, zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele en overheidsinstanties.

 • Bekijk hulpmiddel Kennismaking met de DERA

  Kennismaking met de DERA

  NDE

  Presentatie over de DERA: - wat is de DERA - voorbeelden van wat het oplevert om volgens de DERA te werken - toelichting van DERA-principes - wat kunnen erfgoedinstellingen zelf doen?

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Toegang tot data

  Kennisplatform Toegang tot data

  KIA

  Voorbeelden van thema's zijn: welke stappen er te zetten zijn in het publiceren van open data of hoe organisaties met linked open data kunnen deelnemen aan een semantisch netwerk. Denk ook aan het gebruik van instrumenten voor toepassing van geo-informatie. Met een open, digitale informatie-infrastructuur worden archieven en collecties beter toegankelijk voor verrijken, contextualiseren en presenteren.

 • Bekijk hulpmiddel Keuzehulp collectieregistratiesysteem

  Keuzehulp collectieregistratiesysteem

  NDE

  In een collectieregistratiesysteem leg je je erfgoedcollectie vast en zorg je ervoor dat deze vindbaar en digitaal toegankelijk is voor het publiek. Hoe maak je als erfgoedinstelling de juiste keuze voor zo’n registratiesysteem? Om instellingen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de digitaal-erfgoed-coaches van het Netwerk Digitaal Erfgoed de ‘Keuzehulp collectieregistratiesysteem’.

 • Bekijk hulpmiddel Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  NDE

  Achtergrondinformatie over het door NDE ontwikkelde Kostprijsmodel voor digitale duurzaamheid. Op de site van NDE wordt het Kostprijsmodel in perspectief geplaatst, en zijn links te vinden naar interessante bronnen voor meer informatie.

 • Bekijk hulpmiddel Landelijk Overleg Museumconsulenten

  Landelijk Overleg Museumconsulenten

  Landelijk Contact Museumconsulenten

  Deze site Museumconsulenten is dé digitale ondersteuning voor alle musea in Nederland. Museumconsulenten geven je vele praktische tips en bieden je stappenplannen voor het opzetten en beheren van een museum. Heb je een specifieke vraag, neem dan contact met ons op. Wij hebben jarenlange ervaring en helpen je graag verder!

 • Bekijk hulpmiddel Landelijk Overleg Museumconsulenten, cursusoverzicht

  Landelijk Overleg Museumconsulenten, cursusoverzicht

  Landelijk Contact Museumconsulenten

  Overzicht van cursussen voor musea, gegeven door provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten. Dit is een overzicht van cursussen gericht op musea. Het gaat om cursussen over allerlei onderwerpen waar musea mee te maken hebben. Dus niet specifiek over digitaal erfgoed, zoals het NDE.

 • Bekijk hulpmiddel LDWizard

  LDWizard

  NDE

  LD Wizard is a generic framework for creating end-user focused Graphical User Interfaces (GUIs) that simplify the creation and publication of linked data.

 • Bekijk hulpmiddel Leren Preserveren

  Leren Preserveren

  VHIC

  De cursus ‘Leren Preserveren’ biedt erfgoedprofessionals de benodigde basiskennis voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Linked Data Engineering

  Linked Data Engineering

  openHPI

  Gedegen theoretische kennis van Linked Data en in de standaarden en technologie. Het is een Engelstalige MOOC, een online cursus die je in eigen tempo kunt doen. De cursus is opgedeeld in kleine modules, afgewisseld door oefeningen. Voor veel van de oefeningen is programmeerervaring nodig. De onderwerpen zijn: Linked Data, RDF, RDFS, vocabulaires, ontologieen, SPARQL. De latere delen zijn voor de gemiddelde erfgoedprofessional erg theoretisch en moeilijk, doe evt. alleen de eerste delen

 • Bekijk hulpmiddel LOD Aggregator (LODA)

  LOD Aggregator (LODA)

  NDE

  More and mor heritage institutes are taking steps to publish their collection information as Linked Open Data (LOD), especially in Schema.org to increase the visibility in Google and other major search engines. To lower the barriers for contributing data to Europeana we designed a basic pipeline, the LOD-aggregator, that harvests the published Linked Data and converts the Schema.org information to the Europeana Data Model (EDM) to make the ingest in the Europeana harvesting platform possible.

 • Bekijk hulpmiddel Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie

  Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie

  DEN

  Het programma is gericht op digitale innovatie in de erfgoedsector. Belangrijke onderwerpen zijn: vergroten van de impact van culturele content, werken vanuit en met je klanten, ontwikkeling van je medewerkers, de kansen van de netwerksamenleving grijpen.

 • Bekijk hulpmiddel Muziekschatten

  Muziekschatten

  Stichting Omroep Muziek (SOM)

  Terminologiebron met termen over muziekonderwerpen.

 • Bekijk hulpmiddel Muziekweb: genres, stijlen, personen en groepen

  Muziekweb: genres, stijlen, personen en groepen

  Muziekweb

  Terminologiebron met termen over muziekgenres, -stijlen, -personen en -groepen.

 • Bekijk hulpmiddel NDE Datasetregister

  NDE Datasetregister

  NDE

  Door erfgoedinstellingen gepubliceerde datasetbeschrijvingen worden na aanmelding verzameld met als doel een beter inzicht te krijgen in erfgoeddatasets. Datasetbeschrijvingen kunnen worden gevalideerd, aangemeld, en worden doorzocht. Er is een uitgebreide FAQ.

 • Bekijk hulpmiddel NDE LOD-publicatieplatform

  NDE LOD-publicatieplatform

  NDE

  Platform voor het publiceren van Linked Data-sets. Het LOD-publicatieplatform is een platform dat door erfgoedinstellingen met geen of beperkte Linked Data-mogelijkheden gebruikt kan worden. Een instelling kan er haar Linked Data-sets uploaden en doorzoekbaar maken, bijvoorbeeld via een SPARQL-endpoint. Het LOD-publicatieplatform is een tijdelijke voorziening die wordt uitgefaseerd zodra NDE-knooppunten vergelijkbare platformen kunnen bieden.

 • Bekijk hulpmiddel NDE Termennetwerk

  NDE Termennetwerk

  NDE

  Het Termennetwerk is een zoekmachine voor termen die in het netwerk worden gebruikt. Je voert er een zoekvraag in – zoals ‘Rembrandt’ – en het Termennetwerk zoekt vervolgens rechtstreeks, realtime in terminologiebronnen naar overeenkomende termen. Uit de termen die dit oplevert kun je een keuze maken.

 • Bekijk hulpmiddel Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

  Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

  Koninklijke Bibliotheek

  In de Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA), ook wel de Persoonsnamenthesaurus genoemd, worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam. Deze dataset presenteert de opgenomen namen als persoon

 • Bekijk hulpmiddel PoolParty Semantic Suite

  PoolParty Semantic Suite

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  PoolParty is een platform voor het maken en beheren van enterprise knowledge graphs. Het platform biedt verschillende mogelijkheden, maar wordt in het netwerk vooral gebruikt voor het gemeenschappelijk beheren en publiceren van terminologiebronnen.

 • Bekijk hulpmiddel Register webarchieven

  Register webarchieven

  Koninklijke Bibliotheek

  Het register biedt voor eindgebruikers een doorzoekbaar overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. Hier vind je door welke organisatie websites zijn gearchiveerd, sinds en tot wanneer, met welke frequentie deze worden binnengehaald, welke software hiervoor gebruikt is en met welke reden deze websites zijn gearchiveerd.

 • Bekijk hulpmiddel Requirements for Datasets

  Requirements for Datasets

  NDE

  Document describing the requirements for publishing datasets. By following these requirements, publishers enable users to find and use their datasets. To be found and used, the datasets must be published according to a well-documented, shared and machine-readable publication model. This document describes such a model and its rules. When publishers make their datasets adhere to these rules, they enable consumers – both humans and machines – to use the published data in new and better ways.

 • Bekijk hulpmiddel Requirements voor terminologiebronnen

  Requirements voor terminologiebronnen

  NDE

  Hoe kunnen gebruikers informatie over schilderijen van Rembrandt vinden, ongeacht de instellingen die deze informatie beheren? Dat lukt alleen als instellingen gebruikmaken van dezelfde termen voor het beschrijven van dezelfde informatie. Maar welke termen ? Door gebruik te maken van gemeenschappelijke terminologiebronnen, die dan wel aan bepaalde voorwaarden dienen te voldoen. Dit document beschrijft de voorwaarden in de vorm van requirements.

 • Bekijk hulpmiddel Richtlijn archiveren overheidswebsites

  Richtlijn archiveren overheidswebsites

  Nationaal Archief

  Beschrijft de norm voor het archiveren van overheidswebsites. De richtlijn wordt gepubliceerd door het Nationaal Archief. Hij vertelt hoe je een website archiveert en waar je allemaal aan moet denken. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.

 • Bekijk hulpmiddel RKDartists&

  RKDartists&

  RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

  Terminologiebron met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. RKDartists& is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Het &-teken geeft aan dat daarnaast ook kunsthandelaren, kunstverzamelaars en kunsthistorici zijn opgenomen in deze database. Daarnaast wordt RKDartists& door andere erfgoedinstellingen gebruikt als thesaurus bij het ontsluiten van hun eigen collecties.

 • Bekijk hulpmiddel Schadeatlas bedreigde collecties

  Schadeatlas bedreigde collecties

  Koninklijke Bibliotheek

  Deze wiki is er om jou te helpen als je niet precies weet wat je met je collectie floppy's, cd-roms, audio-cd's, dvd's of andere fysieke dragers van digitale informatie aan moet.

 • Bekijk hulpmiddel Scoremodel Digitale Duurzaamheid

  Scoremodel Digitale Duurzaamheid

  meemoo

  Het scoremodel gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen van digitale duurzaamheid van je digitle collectie. De eindscore brengt de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart en geeft aan waar je best ingrijpt om de risico's verder te verkleinen.

 • Bekijk hulpmiddel Sociale media-archivering: best practices

  Sociale media-archivering: best practices

  NDE

  Als onderdeel van het project ‘Afstemming Sociale media-archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn er in 2020 diverse pilots uitgevoerd naar verschillende aspecten van Sociale media-archivering. Deze pilots hadden als doel praktijkervaring op te doen met het selecteren, harvesten en opslaan van sociale media. Erfgoedinstellingen die zelf sociale media willen gaan archiveren, vinden hier in één oogopslag vijf best practices en talloze praktische tips.

 • Bekijk hulpmiddel Software archivering en de Nederlandse erfgoedsector

  Software archivering en de Nederlandse erfgoedsector

  NDE

  Onderzoek naar software-archivering om veel voorkomende barrières bij erfgoedinstellingen te verlagen. Onderdeel van dat project is ook het inventariseren van bestaande software-archiveringsinitiatieven in Nederland. Dit rapport doet verslag van een aantal interviews met medewerkers van software-archiverende instellingen. Het geeft zo een korte, praktijkgerichte update van het rapport ‘Software Sustainability’ van Patrick Aerts uit 2016. 

 • Bekijk hulpmiddel Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties

  Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties

  Landelijk Contact Museumconsulenten

  Digitaal erfgoed heeft een aantal zeer interessante voordelen. Het is de ideale manier om je collectie duurzaam te bewaren en te beheren, om nieuwe doelgroepen te bereiken en ook dé manier om je collectie in samenhang met andere collecties te presenteren. Maar hoe doe je dit? Wat heb je nodig? En wat wil je uiteindelijk bereiken? Het Spoorboekje helpt je op weg en zet je op het juiste spoor.

 • Bekijk hulpmiddel Stappenplan Digitaal erfgoed in het onderwijs

  Stappenplan Digitaal erfgoed in het onderwijs

  DEN

  Er is een stappenplan ontwikkeld om culturele instellingen te helpen bij hun kennis en erfgoedcollecties nog beter te laten aansluiten bij de behoeftes van het onderwijs. Dit stappenplan helpt invulling te geven aan de educatieve doelstellingen van hun organisatie. Het biedt overzicht aan onderwerpen waar culturele instellingen rekening mee moeten houden, wanneer zij educatief erfgoedmateriaal op een digitale manier willen aanbieden aan scholen.

 • Bekijk hulpmiddel Stappenplan voor de implementatie van persistent identifiers

  Stappenplan voor de implementatie van persistent identifiers

  Nationaal Archief

  Het “Stappenplan implementatie Persistent Identifiers” laat zien aan welke stappen je als erfgoedinstelling moet denken als je Persistent Identifiers wilt implementeren, zorgt ervoor dat implementatie eenvoudiger is en dat dit op een gestandaardiseerde wijze gebeurt.

 • Bekijk hulpmiddel The Use of Preservation Tools among Dutch Heritage Organizations

  The Use of Preservation Tools among Dutch Heritage Organizations

  NDE

  Het onderzoek richtte zich op de tools die erfgoedinstellingen gebruiken bij het verwerken van digitale bestanden voordat ze worden opgenomen in een archief of een digitale opslagplaats.

 • Bekijk hulpmiddel Thesaurus Nationaal Museum van Wereldculturen

  Thesaurus Nationaal Museum van Wereldculturen

  Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)

  Het Nationaal Museum voor Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum Rotterdam (WMR) publiceren - naast hun collecties - de Thesaurus Wereldculturen. Deze thesaurus wordt onderhouden in samenwerking met het Museon, en gezien als een belangrijk middel om de collectie toegankelijk te maken. Het is een hiërarchische structuur van concepten, voorzien van synoniemen en vertalingen, die verdeeld is over 5 facetten: Functie, Cultuur, Geografische herkomst, Object, Materiaal & Techniek.

 • Bekijk hulpmiddel Tools & software Web archiving

  Tools & software Web archiving

  International Internet Preservation Consortium (IIPC)

  Engelstalig overzicht, verzameld door het internationale samenwerkingsverband IIPC (International Internet Preservation Consortium).

 • Bekijk hulpmiddel TOPX Creator

  TOPX Creator

  MVB WORKS!

  In opdracht van het Regionaal Archief Tilburg heeft MVBWorks de TopX Creator ontwikkeld. Dit is een desktop-applicatie die TopX metadata genereert op basis van dossier- en recordmetadata. De applicatie wordt lokaal geinstalleerd op de computer van de gebruiker of kan binnen een Citrix-omgeving worden gepubliceerd.

 • Bekijk hulpmiddel TRACKS

  TRACKS

  TRACKS

  TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- en Collectievorming in de Kunstensector) is opgebouwd als een koffer met de nodige instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun archief en/of collectie(s). Rijke verzameling van thematisch georganiseerde instrumenten. Voor zowel Houdbaar, als Bruikbaar, als Zichtbaar.

 • Bekijk hulpmiddel Verbind je termen

  Verbind je termen

  meemoo

  Praktische handleiding die uitwerkt hoe je je gegevens in Adlib kunt koppelen aan externe thesauri als de AAT. De handleiding is ook bruikbaar voor andere collectiebeheersystemen en voor andere thesauri of terminologiebronnen. Er wordt stap voor stap beschreven: hoe je gegevens in Excel kunt exporteren kunt opschonen in Excel kunt koppelen aan de AAT en dan weer in Adlib kunt importeren en wat je kunt doen met trefwoorden die niet in de thesaurus staan introductie van de tool CultuurLINK

 • Bekijk hulpmiddel Verslag Pilot "organisatorische aspecten van social media archivering"

  Verslag Pilot "organisatorische aspecten van social media archivering"

  NDE

  Als onderdeel van het programma ‘Social Media Archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed is namens het Haags Gemeentearchief een pilot uitgevoerd naar de organisatorische aspecten van Social Media Archivering. Deze pilot diende ervoor om ervaringen op te doen met wat er binnen een organisatie nodig is om sociale media te archiveren. Dit verslag vormt de neerslag van de pilot, die gehouden werd tussen maart en november 2020.

 • Bekijk hulpmiddel Vertaling Core Trust Seal Extended Guidance

  Vertaling Core Trust Seal Extended Guidance

  NDE

  Nederlandse vertaling van de volledige tekst van de CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements 2020-2022 met enkele inleidende paragrafen over de achtergrond en algemene richtlijnen. Het document is een hulpmiddel voor erfgoedinstellingen die aan het begin staan van een certificeringsproces en is bedoeld om de drempel te verlagen om een dergelijk proces in te gaan. De vertaling volgt zo goed mogelijk de oorspronkelijke Engelse tekst voor wat betreft de gehanteerde terminologie.

 • Bekijk hulpmiddel Vertaling Core Trust Seal Glossary

  Vertaling Core Trust Seal Glossary

  NDE

  Deze begrippenlijst hoort bij CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements 2020-2022

 • Bekijk hulpmiddel Virtual Research Environment

  Virtual Research Environment

  Open Preservation Foundation

  This project creates the Dutch Digital Heritage Network virtual digital preservation research environment. The environment is a virtual machine set up with a set of digital preservation tools installed and ready to use from the desktop. The project is still at a prototype stage with supporting documentation on the TODO list.

 • Bekijk hulpmiddel Visuele Thesaurus voor Mode en Kostuums (VTMK)

  Visuele Thesaurus voor Mode en Kostuums (VTMK)

  MoMu, ModeMuseum van Antwerpen

  Terminologiebron met termen voor mode-erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Vrij en open delen

  Vrij en open delen

  Erfgoed Gelderland

  Inzicht in de verschillende onderdelen van auteursrecht, specifiek voor wie materiaal wil uploaden op Wikimedia Commons. Gepubliceerd door Erfgoed Gelderland. Het beschrijft de rechtensituatie voor wie beeldmateriaal wil uploaden naar Wikimedia Commons. De informatie over auteursrecht is ook daarbuiten van toepassing.

 • Bekijk hulpmiddel Web browser characterisation, emulation, and preservation

  Web browser characterisation, emulation, and preservation

  NDE

  This report is written for archivists and conservators who are preserving websites, either through server-side preservation or web archiving. It may also be interesting for artists or other individuals who have websites based on obsolete web technology that they would like to keep accessible. The report focuses on the impact of web browsers on the (online) websites they render and describes how web browsers can be preserved.

 • Bekijk hulpmiddel Wegwijzer certificering

  Wegwijzer certificering

  DANS

  Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven willen het Netwerk Digitaal Erfgoed, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de NCDD ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.

 • Bekijk hulpmiddel Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

  Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Een organisatie met een helder duurzaamheidsbeleid spreekt zich zichtbaar uit voor behoud van en langetermijn toegang tot haar digitale collectie. Beleid voor digitale duurzaamheid bestaat uit drie samenhangende niveaus die op elkaar afgestemd zijn: - het formuleren van een visie op digitale duurzaamheid; - het definiëren van de aandachtsgebieden die vorm geven aan die visie; - het verder uitwerken van de aandachtsgebieden.

 • Bekijk hulpmiddel Wegwijzer Voorkeursformaten

  Wegwijzer Voorkeursformaten

  Netwerk Regionale Historische Centra

  De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten onderzoeken en beleidskeuzes maken. Keuzes worden in de Wegwijzer opgeslagen. Zo ontstaat een open kennisbank over het gebruik van bestandsformaten in Nederland. De Wegwijzer biedt daarnaast een Register, dit is een naslagwerk voor onderzoek naar bestandsformaten. Het Register combineert tevens internationale bronnen.

 • Bekijk hulpmiddel White Paper voorkeursformaten

  White Paper voorkeursformaten

  NDE

  Dit online hulpmiddel wordt de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Wegwijzer bestaat uit twee onderdelen: een deel dat via uitleg en voorbeelden instellingen handreikingen wil bieden voor opstellen van beleid, en een deel dat dient als register met informatie over bestandsformaten.

 • Bekijk hulpmiddel Wikidata

  Wikidata

  Wikimedia Foundation

  Wikidata is een project van de Wikimedia Foundation dat een gezamenlijk bewerkte database biedt, op basis van RDF technologie, die onder andere wordt gebruikt om Wikipedia te ondersteunen. Wikidata is net zoals de andere projecten van de Wikimedia Foundation gericht op kennisoverdracht. In het algemeen is het doel om gegevens, die in artikelen op Wikipedia en elders kunnen worden gebruikt, te organiseren. Wikidata beoogt een gemeenschappelijke bron van gegevens te zijn.

 • Bekijk hulpmiddel Wikidata: SPARQL tutorial

  Wikidata: SPARQL tutorial

  Wikidata

  Uitleg van de syntax van SPARQL Engelstalige tutorial voor wie de syntax van SPARQL wil begrijpen om er zelf mee aan de slag te kunnen. Redelijk uitgebreid. Gepubliceerd door Wikidata, met voorbeelden die je kunt uitproberen op het SPARQL-endpoint van Wikidata. Zo leer je hun data ook beter kennen.

 • Bekijk hulpmiddel Wikiwijs Erfgoedpagina

  Wikiwijs Erfgoedpagina

  Nationaal Archief

  Hoe zorg je ervoor dat leraren jouw lesmateriaal kunnen vinden én gebruiken in hun lessen? De Wikiwijs Erfgoedpagina biedt hierbij hulp. Het is de wegwijzer voor leraren om digitaal lesmateriaal met erfgoed te vinden. Jij kunt als culturele instelling ook je lesmateriaal aan deze pagina toevoegen. Staat je materiaal al ergens online, dan hoef je het niet te verplaatsen. Via een actieve URL kun je dit eenvoudig vindbaar maken via Wikiwijs.

 • Bekijk hulpmiddel Winter School for Audiovisual Archiving

  Winter School for Audiovisual Archiving

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Deelnemers krijgen praktische kennis om een preserveringsplan voor hun audiovisuele collecties te ontwerpen en uit te voeren. De cursus is engelstalig en wordt georganiseerd door Beeld en Geluid. Onderwerpen die aan de orde komen: - plannen van digitale preservering - digitale duurzaamheid en de risico's die erbij komen kijken - toepassen van het OAIS-model voor audiovisuele collecties - instroom en acquisitie - bestandsformaten en datamanagement - dataopslag en migratie

 • Bekijk hulpmiddel WO2 Thesaurus

  WO2 Thesaurus

  NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

  De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit de periode 1940-1945. De thesaurus bevat termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog. De trefwoorden zijn verdeeld over een aantal hoofdgebieden als Vervolging, Bestuur, etc. Tevens bevat de WO2-thesaurus een uitgebreide lijst van kampen en getto's in zowel Europa als Nederlands Indië; inclusief GPS-coördinaten.

 • Bekijk hulpmiddel World Historical Gazetteer

  World Historical Gazetteer

  World History Center at University of Pittsburgh

  World Historical Gazetteer indexes place data drawn from historical sources, contributed by research projects and individuals studying the past from many disciplinary perspectives. This is a work-in-progress. To date about 60,000 temporally scoped place records have been added to our index, supplying "temporal depth" to a core of approximately 1.8 million modern records.

 • Bekijk hulpmiddel Youtube kanaal Netwerk Digitaal Erfgoed

  Youtube kanaal Netwerk Digitaal Erfgoed

  NDE

  Het Youtube kanaal van het Netwerk Digitaal Erfgoed, waarop inmiddels tegen de 60 filmpjes staan. Van introducties voor specifieke onderwerpen tot webinars, webblogs, en verslaglegging van seminars.

 • Bekijk hulpmiddel Zelfscan Digitaal Erfgoed

  Zelfscan Digitaal Erfgoed

  NDE

  Met de Zelfscan vind je het antwoord op hoe jouw organisatie ervoor staat als het gaat om het hebben en beheren van digitaal erfgoed. Na het invullen van de scan krijg je een rapport met aanbevelingen om de digitale collecties van jouw organisatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. 

 • Bekijk hulpmiddel Zelfverwerkingsstraat HomeComputerMuseum

  Zelfverwerkingsstraat HomeComputerMuseum

  HomeComputerMuseum

  Het Home­Computer­Museum is een interactieve tijdreis door de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten middels kamers in stijl van de desbetreffende jaren. Met een gespecialiseerde werkplaats voor reparatie en een arcadecafé is dit museum uniek in de Benelux.

Ga naar de website van het NDE

De Erfgoedkit is het resultaat van de samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Logo van Netwerk Digitaal Erfgoed