Filters

Resultaten

238 tools gevonden

Reset filters
 • Bekijk hulpmiddel #amsterdamhouvol. Onderzoek naar de mogelijkheden voor het archiveren van sociale media accounts van particuliere archiefvorm

  #amsterdamhouvol. Onderzoek naar de mogelijkheden voor het archiveren van sociale media accounts van particuliere archiefvorm

  NDE

  Zijn sociale media archiefbescheiden die door archiefinstellingen moeten, en kunnen, worden gearchiveerd? Zo ja: hoe, en hoe maak je deze datasets dan toegankelijk voor onderzoek? Berichten op sociale media zijn vluchtig, de inhoud is niet altijd even (bewarens)waardig, de platforms zijn machtig en veranderlijk, harvesten vraagt veel technische expertise en kennis, auteursrechten en persoonsgegevens maken het feitelijk onmogelijk gearchiveerde data toegankelijk te maken.

 • Bekijk hulpmiddel 2500 Museums You Can Now Visit Virtually

  2500 Museums You Can Now Visit Virtually

  Hyperallergic

  COVID-19 virus has brought the world to a halt, shuttering all art and cultural institutions in affected countries, and putting millions worldwide in quarantine, self-imposed or not. Meanwhile, if you’re feeling hungry for art while you’re stranded at home, you might be pleased to know that 2,500 world-class museums and galleries are now offering virtual tours and online collections on Google’s Arts & Culture pages

 • Bekijk hulpmiddel Aanbevelingen over open data in de cultuursector – Taalunie commissie Digitaal Erfgoed

  Aanbevelingen over open data in de cultuursector – Taalunie commissie Digitaal Erfgoed

  Nederlandse Taalunie

  Culturele organisaties kunnen zelf enorm baat hebben bij een actief opendatabeleid. Zo heeft onderzoek veelvuldig uitgewezen dat het bereik van collecties significant groeit met het open delen van data. Materiaal van Nederlandse erfgoedinstellingen wordt dankzij open hergebruik binnen Wikimedia-projecten (met name Wikipedia) per maand 67 miljoen keer bekeken.

 • Bekijk hulpmiddel Aanbevolen bestandsformaten om je digitaal archief leesbaar te houden

  Aanbevolen bestandsformaten om je digitaal archief leesbaar te houden

  TRACKS

  Digitale obsoletie ontstaat wanneer een bestand zou oud is dat de software om het te openen niet meer beschikbaar is, tenzij je overgaat tot een (tijdsintensief) stukje digitale archeologie. Ook als de software nog bestaat, is de kans reëel dat recentere versies van de software de bestanden van oudere versies anders weergeven.

 • Bekijk hulpmiddel AdamLink Lab

  AdamLink Lab

  Adamlink

  Op deze plek vind je links naar applicaties die op de Adamlink data zijn gemaakt. Ze geven een idee wat je er zoal mee kan. Zie ook Adamlink NoordZuidlijn

 • Bekijk hulpmiddel Adamlink NoordZuidlijn

  Adamlink NoordZuidlijn

  Adamlink

  Een historische reis door Amsterdam. Waar elke metrohalte een historisch inzicht geeft van een klein stukje Amsterdam. Kortom, een geweldig vervoersmiddel om Amsterdam te ontdekken. Stichting AdamNet het platform waarin Amsterdamse bibliotheken, musea en archieven samenwerken bij het toegankelijk maken van hun collecties. Dankzij deze samenwerking kan het publiek in Amsterdam via https://data.adamlink.nl/ erfgoed vinden, zonder op voorhand te moeten weten welke instelling het materiaal beheert.

 • Bekijk hulpmiddel Agenda Duurzame toegang in het Netwerk, 2021-2024

  Agenda Duurzame toegang in het Netwerk, 2021-2024

  NDE

  Met de Agenda Duurzame toegang in het Netwerk, 2021-2024, willen we als netwerk blijven aansluiten op maatschappelijke, strategische en technische ontwikkelingen. Naast de reguliere activiteiten zien we ons geconfronteerd met een aantal uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de Corona pandemie, de roep om meerstemmigheid en de klimaatcrisis. Deze uitdagingen vragen om een hecht netwerk en een integrale aanpak over de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar heen.

 • Bekijk hulpmiddel Agenda Kennisnetwerk Informatie en Archief

  Agenda Kennisnetwerk Informatie en Archief

  KIA

  De agenda van Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) waarin alle komende en verlopen agenda-items van alle Kennisplatforms zijn te vinden.

 • Bekijk hulpmiddel Agenda Netwerk Digitaal Erfgoed

  Agenda Netwerk Digitaal Erfgoed

  NDE

  Een overzicht van evenementen die relevant zijn voor Duurzame Toegankelijkheid. Tevens een Nieuwsoverzicht. Aanmeldingen van evenementen of nieuws via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl

 • Bekijk hulpmiddel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Overzicht van wat er komt kijken bij het toepassen van de AVG. Er wordt verwezen naar meer informatie, checklists en voorbeelden van verwerkingsovereenkomsten. Primair gericht op verenigingen en stichtingen, maar ook van toepassing op andere organisaties.

 • Bekijk hulpmiddel Amsterdam Time Machine

  Amsterdam Time Machine

  Amsterdam Time Machine

  The Amsterdam Time Machine (ATM) is a public research resource on the history of Amsterdam. ATM is committed to the creation and reuse of historical data for the benefit of – and together with – researchers, societal partners and local communities. With the Time Machine, users will ultimately be able to travel back in time and navigate the city on the levels of neighborhoods, streets, houses, rooms, ultimately zooming in on the pictures that adorned the walls.

 • Bekijk hulpmiddel An Overview of Social Media Archiving Tools

  An Overview of Social Media Archiving Tools

  NDE

  The project looked specifically at tools for the capturing of social media content, and its aim was to assist professionals working mainly but not exclusively at cultural heritage organizations to select appropriate tools for social media archiving. The result is an overview of a range of tools for social media capturing falling into two broad categories: those preserving the “look and feel” of social media, and those preserving structured social media data.

 • Bekijk hulpmiddel Archeologisch Basisregister (ABR)

  Archeologisch Basisregister (ABR)

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Terminologiebron met termen over archeologische onderzoeken, vondsten en sporen. Het Archeologisch Basisregister (ABR) is een begrip in de Nederlandse archeologie. Dit register vormt het 'archeologisch begrippenkader' waarmee we onderzoeken, vondsten en sporen beschrijven.

 • Bekijk hulpmiddel Archiefmateriaal online en open beschikbaar.

  Archiefmateriaal online en open beschikbaar.

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Met een stroomschema kunnen bepalen hoe het zit met de rechten op (audiovisueel) archiefmateriaal. Gepubliceerd door Beeld en Geluid, voor audiovisuele archieven.

 • Bekijk hulpmiddel Art & Architecture Thesaurus (AAT)

  Art & Architecture Thesaurus (AAT)

  RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

  Terminologiebron met termen over architectuur, kunst en cultuurhistorie De Art & Architecture Thesaurus® (AAT) is een wereldwijd toegepast ontsluitingsmiddel voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties. De Nederlandstalige AAT is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse AAT van het Getty Research Institute die wordt verzorgd door het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

 • Bekijk hulpmiddel Auteursrechtentool

  Auteursrechtentool

  DEN

  Het is niet altijd duidelijk of een werk nog auteursrechtelijk beschermd is en bij wie vervolgens de auteursrechten liggen, ten behoeve het maken van afspraken met rechthebbenden. Dit beslismodel helpt je de juiste stappen in je onderzoek te nemen voor verschillende typen werken. Het model is een handvat voor het in kaart brengen van de situatie, welke keuzes je vervolgens maakt kan per instelling verschillen.

 • Bekijk hulpmiddel AVA_NET

  AVA_NET

  AVA_NET

  Bundelen en uitwisselen van kennis over audiovisueel erfgoed. AVA_NET is het Nederlandse netwerk voor audiovisuele collectiehouders. Er is een kennisbank over AV-archivering, met blogs, handboeken, rapporten en dergelijke. Ook is er veel kennis te vinden over kennisthema's (digitalisering, restauratie, preservering, metadata, toegang, gebruikers, collectie, presentatie, beleidstrategie). Voor ieder kennisthema kun je vinden welke experts er binnen AVA_NET zijn.

 • Bekijk hulpmiddel AVA_Net Kennisbank homepage

  AVA_Net Kennisbank homepage

  AVA_NET

  De kennisbank van AVA_Net bevat uiteenlopende kennisbronnen op het gebied van AV-archivering, zoals blogs, handboeken en rapporten. De publicaties zijn afkomstig uit zowel uit het Nederlandse als uit het internationale AV-erfgoeddomein. De kennisbank is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met AV-archivering binnen instellingen die audiovisuele collecties beheren en beschikbaar stellen, zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele en overheidsinstanties.

 • Bekijk hulpmiddel AVG: Succesvol beheer van privacy- en informatievoorschriften in kleine musea

  AVG: Succesvol beheer van privacy- en informatievoorschriften in kleine musea

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Toegankelijke handleiding voor de toepassing van de AVG. Deze gids is de Nederlandse uitgave van "Succes Guide. Successfully managing privacy and data regulations in small museums", door Helen Shone van Development Partners, in samenwerking met de Association of Independent Museums (AiM). Deze publicaties is door Erfgoedhuis Zuid-Holland vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald en zoveel mogelijk aangepast aan de voor Nederland geldende situatie.

 • Bekijk hulpmiddel Bedreigde digitale collecties

  Bedreigde digitale collecties

  NDE

  Deze video werd gemaakt in het kader van de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (5 november 2020) en was te zien op het digitaal kennisfestival van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd

  Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd

  Kennisland

  Persoonsgegevens uit oorlogstijd. Er is veel vraag naar deze informatie. Daarom bouwt het Netwerk Oorlogsbronnen een online portal met persoonsdata, de personenportal WO2. Maar welke informatie mag je – als erfgoedinstelling – wel of niet publiceren, en waarom? Dat staat in dit rapport, een verkennend onderzoek van Kennisland in opdracht van het Netwerk Oorlogsbronnen naar de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens.

 • Bekijk hulpmiddel Born digital erfgoed is bedreigd erfgoed

  Born digital erfgoed is bedreigd erfgoed

  NDE

  Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Het is digitaal gecreëerd en heeft geen analoog equivalent. Door de snel veranderende technologie en door het feit dat ICT vaak op maat wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij digitale kunst), is dit type erfgoed extra kwetsbaar. Hard- en software verouderen in snel tempo en raken op termijn in onbruik. Deze problematiek speelt binnen alle domeinen van de culturele sector.

 • Bekijk hulpmiddel Brinkman trefwoordenthesaurus

  Brinkman trefwoordenthesaurus

  Koninklijke Bibliotheek

  Terminologiebron met termen over onderwerpen De Brinkman is een thesaurus waarmee de depotcollectie en de catalogus van deze collectie, de Nederlandse Bibliografie online (ORS), op onderwerp zijn ontsloten. Deze dataset bevat ook een alignment met de Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

 • Bekijk hulpmiddel CD-ROM archivering

  CD-ROM archivering

  NDE

  In this study, we evaluate an archiving strategy for CD-ROM art, partly based on the study of BwFLA’s Emulation as a Service (EaaS), an emulation tool and service developed by the University of Freiburg. This study has produced a clear picture of the current state of affairs in the field, and of the potential for implementing emulation in the management and preservation of CD-ROM artworks as part of our cultural heritage.

 • Bekijk hulpmiddel CEST cultureelerfgoedstandaardentoolbox

  CEST cultureelerfgoedstandaardentoolbox

  meemoo

  Wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties. Goed overzicht van richtlijnen, standaarden, software, publicaties en een glossarium. De richtlijnen zijn vanuit praktijksituaties opgezet, bijvoorbeeld: 'ik wil teksten digitaliseren' of 'ik wil mijn collectiedata beschikbaar stellen voor hergebruik'. Daarvoor worden dan scenario's geschetst, met steeds minimale richtlijnen en aanbevolen richtlijnen.

 • Bekijk hulpmiddel Checklist voor aantrekkelijk digitaal aanbod voor het onderwijs

  Checklist voor aantrekkelijk digitaal aanbod voor het onderwijs

  DEN

  Er is een stappenplan ontwikkeld om culturele instellingen te helpen bij hun kennis en erfgoedcollecties nog beter te laten aansluiten bij de behoeftes van het onderwijs. Dit stappenplan helpt invulling te geven aan de educatieve doelstellingen van hun organisatie. Het biedt overzicht aan onderwerpen waar culturele instellingen rekening mee moeten houden, wanneer zij educatief erfgoedmateriaal op een digitale manier willen aanbieden aan scholen.

 • Bekijk hulpmiddel Checksums als middel om de integriteit van bestanden te bewaken

  Checksums als middel om de integriteit van bestanden te bewaken

  meemoo

  Digitale bestanden zijn kwetsbaar, niet alleen door de snel wijzigende technologie maar ook doordat alle digitale dragers onbetrouwbaar zijn voor langetermijnbewaring als ze niet worden gekoppeld aan o.a. goede back-up- en controleprocedures. Ook bestaat het fenomeen bitrot. Daarom is een identieke kopie als back-up steeds noodzakelijk. Ook fouten bij het kopiëren van bestanden kunnen echter gegevensverlies tot gevolg hebben (bv. back-up !).

 • Bekijk hulpmiddel Collectiedatabase Amsterdam Museum beschikbaar als open data

  Collectiedatabase Amsterdam Museum beschikbaar als open data

  Amsterdam Museum

  De dataset van het Amsterdam Museum bestaat uit de metadata en de afbeeldingen van de collectie van de stad Amsterdam. De dataset is op drie verschillende manieren toegankelijk: met de Adlib API die XML data produceert, via het OAI/PMH protocol en als Linked Open Dataset.

 • Bekijk hulpmiddel Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR)

  Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR)

  Digital Preservation Coalition

  COPTR acts as a finding and evaluation tool to help practitioners discover the tools they need to perform particular preservation tasks. COPTR is collating the knowledge of the digital preservation community on preservation tools in one place. Instead of organisations competing against each other with their own registries, COPTR is bringing them together. There are 459 different tools described in COPTR. COPTR is a community registry that is owned by the community, for the community.

 • Bekijk hulpmiddel Controlling the costs of long-term preservation

  Controlling the costs of long-term preservation

  NDE

  The cost price model is an activitiy based cost model and focuses on activities required in the process of digital preservation and access.The cost price model is an activitiy based cost model and focuses on activities required in the process of digital preservation and access. The model provides insight into the cost structures, the composition of these costs, and the cost drivers. It shows the hard data of financing maintenance, preservation, and giving access to digital heritage.

 • Bekijk hulpmiddel Creative Commons - Creative Commons Global Network

  Creative Commons - Creative Commons Global Network

  Creative Commons

  The Creative Commons tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their creative work. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law.

 • Bekijk hulpmiddel Culturele E-Mailmarketing statistieken 2019

  Culturele E-Mailmarketing statistieken 2019

  EM Cultuur

  MailingLijst biedt alles wat je nodig hebt voor het opmaken, versturen en analyseren van prachtige, effectieve e-mailingen. Zeer fijne e-mailmarketing software die speciaal is ontwikkeld voor culturele organisaties. De ‘culturele MailChimp’, maar dan met persoonlijke begeleiding, advies op maat en de beste helpdesk, voor een optimaal resultaat!

 • Bekijk hulpmiddel Cultuurhistorische Thesaurus (CHT)

  Cultuurhistorische Thesaurus (CHT)

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Terminologiebron met termen die het cultureel erfgoedveld in Nederland beslaan.

 • Bekijk hulpmiddel Cultuurlink

  Cultuurlink

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Met deze tool kun je je eigen vocabulaire (thesaurus, terminologiebron) "mappen" op een andere, bijvoorbeeld de AAT of de GTAA. Voorwaarde is dat je vocabulaire in SKOS-formaat beschikbaar is. Er zijn tutorials beschikbaar voor het gebruik van Cultuurlink.

 • Bekijk hulpmiddel Data stories - tutorial

  Data stories - tutorial

  NDE

  Een tweetal Nederlandstalige tutorials, die aan de hand van voorbeelden de SPARQL-syntax uitleggen. De voorbeeld-query's gaan over de LOD-datasets van de Koninklijke Bibliotheek en enige andere erfgoed-datasets. Er worden ook voorbeelden getoond van hoe je data kunt visualiseren met de functionaliteit van YASGUI. De tutorials zijn in de vorm van data-story's opgezet, waarbij de SPARQL-query's zijn embedded en opnieuw kunnen worden uitgevoerd. Je kunt ze aanpassen en er zo mee experimenteren.

 • Bekijk hulpmiddel Datastory Oud Lisse

  Datastory Oud Lisse

  Kadaster Labs

  De werkgroep Digitaal Erfgoed van Platform Linked Data Nederland (PLDN) wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van meer samenhang in digitale bronnen voor erfgoed en de totstandkoming van hulpmiddelen voor eindgebruikers. Deze pagina bevat een Data Story (de geschiedenis van buitenplaatsen in Lisse en de bewoners van Lisse ) waarmee de werkgroep wil laten zien dat Linked Data geschikt is om diverse bronnen te verbinden en zo tot nieuwe en interessante inzichten te komen.

 • Bekijk hulpmiddel De Basis voor auteursrechtenbeheer

  De Basis voor auteursrechtenbeheer

  DEN

  DE BASIS voor auteursrechtenbeheer helpt je bij het regelen van de auteursrechten en andere rechten wanneer je je digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) wilt publiceren. DE BASIS heeft zowel betrekking op het ontwikkelen en opzetten van beleid op dit gebied, als op de praktische uitvoering daarvan. DE BASIS voor auteursrechtenbeheer bestaat uit een set van minimale eisen om het auteursrechtelijke aspect van je collecties goed te regelen.

 • Bekijk hulpmiddel De digitale archivaris

  De digitale archivaris

  NDE

  Deze video werd gemaakt in het kader van de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (5 november 2020) en was te zien op het digitaal kennisfestival van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel De kracht van Linked Data

  De kracht van Linked Data

  NDE

  De Cultuur-Historische Vereniging Oud-Lisse heeft zijn gegevens als Linked Data gepubliceerd en gekoppeld aan andere bronnen, zoals het Kadaster, het Monumentenregister, beroepsklassen IISG en Wikidata. In dit filmpje wordt de kracht hiervan getoond. De koppelingen maken het mogelijk bijvoorbeeld het verhaal over buitenplaats De Keukenhof te vertellen. Dit is als voorbeeld en ter inspiratie voor erfgoedinstellingen om erfgoedinformatie als Linked Data te publiceren.

 • Bekijk hulpmiddel De kracht van Linked Data (introductie)

  De kracht van Linked Data (introductie)

  NDE

  Introductie op LOD voor de erfgoedsector. Een uitgebreide presentatie, waarin aan de orde komt: Wat is Linked Data en wat is de kracht ervan? (specifiek voor de erfgoedsector, voorbeelden) Kennismaken met terminologiebronnen Kennismaken met metadatastandaarden Zoeken in Linked Data (introductie) Wat moeten erfgoedinstellingen hiervoor doen? Oefeningen waarmee deelnemers meer inzicht krijgen in de werking van Linked Data.

 • Bekijk hulpmiddel De legpuzzel van digitale duurzaamheid

  De legpuzzel van digitale duurzaamheid

  faro

  Een verhandeling die begint met de vraag waarom digitale duurzaamheid belangrijk is. Vervolgens wordt het begrip Digitaal object geïntroduceerd plus het denken in zogenoemde 'preservation levels'. Die geven aan in welke mate een digitaal object is voorbereid voor langdurige bewaring.

 • Bekijk hulpmiddel De risicico’s voor mijn digitaal archief in kaart brengen

  De risicico’s voor mijn digitaal archief in kaart brengen

  TRACKS

  Informatie beheren brengt risico’s met zich mee. Bij het beheer van digitale informatie zijn er specifieke risico's die je het best goed in kaart brengt om ze zo maximaal terug te kunnen dringen. Een goed zicht op de risico's van digitaal informatiebeheer is belangrijk vanaf de creatie van een document. Dan neem je al beslissingen die bepaalde risico's met zich mee kunnen brengen of net kunnen terugdringen. Hoe breng je risico's in kaart?

 • Bekijk hulpmiddel De-Big-Picture van duurzame digitale toegankelijkheid

  De-Big-Picture van duurzame digitale toegankelijkheid

  NDE

  Beschrijft wat er komt kijken bij duurzame digitale toegankelijkheid: beleid, kosten en infrastructuur.

 • Bekijk hulpmiddel DERA in een notendop

  DERA in een notendop

  NDE

  Korte introductie op de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. De DERA zelf is bedoeld voor specialisten, maar deze introductie licht voor een breder erfgoedpubliek toe wat de DERA is.

 • Bekijk hulpmiddel Digitaal Bewaren

  Digitaal Bewaren

  TRACKS

  In dit onderdeel leer je de voorzorgen die je moet nemen om je digitaal archief op lange termijn leesbaar en bruikbaar te houden. Het is belangrijk om de bestanden al bij aanmaak in een duurzaam formaat te bewaren. Ook regelmatig testen of je bestanden niet aangetast zijn en er geen informatie is verloren is essentieel. Een goede bewaring en het maken van back-ups vervolledigen de goede praktijk.

 • Bekijk hulpmiddel Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA)

  Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA)

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

  De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. DERA gaat over de strategische en operationele doelen, over de principes, over de verschillende rollen in het netwerk en over de vereisten die gesteld worden aan deze rollen. Deze vereisten maken het de deelnemers van het netwerk mogelijk samen te werken.

 • Bekijk hulpmiddel Digitaal-erfgoed-coaches

  Digitaal-erfgoed-coaches

  NDE

  Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach waar medewerkers van erfgoedinstellingen (vrijwilligers en betaald) terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via OPEN aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren (archieven, bibliotheken, wetenschap, musea, media/AV).

 • Bekijk hulpmiddel Digital Art: who cares? – ArtTube

  Digital Art: who cares? – ArtTube

  LIMA

  Museums and archives are increasingly confronted with works that only exist in digital form: born-digital art. The display and storage of digital art poses new questions and challenges. Digital artworks depend on a technological environment that changes constantly. Equipment ages and software develops further. To give these works a permanent place in museums, a different approach is needed. What is required to bring digital art from the past to the future?

 • Bekijk hulpmiddel Digitale archivering voor particulieren – Stadsarchief Amsterdam

  Digitale archivering voor particulieren – Stadsarchief Amsterdam

  Stadsarchief Amsterdam

  In onze Handleiding digitaal archiveren voor particuliere archiefvormers vindt u algemene informatie, tips en richtlijnen over het ordenen, toekennen van verschillende metadata en het duurzaam bewaren van uw digitale archief.

 • Bekijk hulpmiddel Digitale Collectie

  Digitale Collectie

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Digitale Collectie is de nationale aggregator van Nederland voor Europeana. Digitale Collectie verzamelt erfgoedinformatie van Nederlandse instellingen en stelt deze beschikbaar aan Europeana.

 • Bekijk hulpmiddel Digitale conservering

  Digitale conservering

  Nationaal Archief

  Het Nationaal Archief bewaart steeds meer digitale archieven. Wat zijn de mogelijkheden en problemen om de informatie toegankelijk te houden?

 • Bekijk hulpmiddel Digitale duurzaamheid voor beginners

  Digitale duurzaamheid voor beginners

  NDE

  Deze video werd gemaakt in het kader van de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (5 november 2020) en was te zien op het digitaal kennisfestival van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Digitaliseren van tekstdocumenten, foto’s, geluidsopnames en video’s

  Digitaliseren van tekstdocumenten, foto’s, geluidsopnames en video’s

  meemoo

  Met deze website identificeer je snel en eenvoudig het type audiovisuele drager. Daarnaast krijg je antwoorden op vragen als: Heeft de inhoud van mijn drager een erfgoedwaarde? Hoe bewaar je je audiovisueel materiaal optimaal? Is het de moeite om de geluid- en/of beeldfragmenten te digitaliseren? Hoe pak ik dit aan?

 • Bekijk hulpmiddel DigiToegankelijk

  DigiToegankelijk

  Logius

  Informatie en stappenplan voor het toegankelijk maken van websites voor iedereen. Website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je vindt er uitleg over wat digitale toegankelijkheid is en wat er van je website wordt verwacht. Ook is er een stappenplan voor wat er bij komt kijken.

 • Bekijk hulpmiddel Do it Yourself handleiding voor webarcheologie

  Do it Yourself handleiding voor webarcheologie

  NDE

  Webarcheologie is een nieuw gebied in e-cultuur waarbij we relatief nieuwe (born digital) objecten die nog niet zo lang geleden verloren lijken te zijn gegaan, opgraven en reconstrueren met nieuwe (digitale) gereedschappen. In dit handboek is een eerste aanzet tot een beschrijving van webarcheologie.

 • Bekijk hulpmiddel DROID

  DROID

  National Archives UK

  DROID is designed to meet the fundamental requirement of any digital repository to be able to identify the precise format of all stored digital objects, and to link that identification to a central registry of technical information about that format and its dependencies. DROID uses the PRONOM signature files to perform format identification. Like PRONOM, it was developed by the National Archives of the UK. Written in Java, XML

 • Bekijk hulpmiddel Emulation & Virtualization as Preservation Strategies

  Emulation & Virtualization as Preservation Strategies

  The Andrew W. Mellon Foundation

  Beschrijving van twee strategieen voor digitale duurzaamheid. Engelstalig artikel uit 2015, maar nog steeds relevant. Geschreven door David S.H. Rosenthal (LOCKSS-project).

 • Bekijk hulpmiddel Emulation as a Service for heritage institutes

  Emulation as a Service for heritage institutes

  NDE

  This report explores the concept of emulation in an archival context. The NDE Software Archiving project, conducted during the “intensiveringsperiode” 2019–2020, brings together research, best practices, and guidelines for Dutch heritage institutions looking to start with software preservation.

 • Bekijk hulpmiddel Endpoints & API’s - Platform Linked Data Nederland

  Endpoints & API’s - Platform Linked Data Nederland

  Platform Linked Data Nederland

  Een van de vragen die je jezelf stelt als je Linked Data gaat gebruiken is of je toegang wilt hebben tot alle data van de databronnen die je wilt gebruiken of tot maar een deel van die data. In het eerste geval wil je dan graag toegang hebben tot de SPARQL endpoints waarin die data is opgeslagen, zodat je zelf kunt bepalen welk deel van de data je op wilt halen uit die endpoints en wilt gebruiken binnen toepassingen.

 • Bekijk hulpmiddel Er kan meer dan je denkt! Vijftig praktijkcasussen over informatie, archiveren en de AVG.

  Er kan meer dan je denkt! Vijftig praktijkcasussen over informatie, archiveren en de AVG.

  KIA

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden antwoord geven op vragen over de AVG. Dit is een wiki met vijftig bijdragen, geschreven door deelnemers aan de "LeerganG Privacy: van WBP naar AVG (Erasmus Academie). De bijdragen zijn gebaseerd op praktijkervaringen. Gericht op de archiefsector.

 • Bekijk hulpmiddel ErfGeo - Nederlandse topografie door de tijd

  ErfGeo - Nederlandse topografie door de tijd

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Elke plaats, bestuurlijke eenheid, straat, zelfs elk gebouw en elk adres dat ooit in Nederland bestaan heeft kennen - dat is onze ambitie. Naast de thesaurus vind je antwoorden op vragen als Wat voor data vind je in ErfGeo?, Uitleg over PiTs, HgConcepten en Relaties. Er zijn TOOLS te vinden: ErfGeo API, Histodraw, en Plaatsnamen standaardiseren. Tot slot zijn er blogs.

 • Bekijk hulpmiddel Europeana Stappenplan aansluiten

  Europeana Stappenplan aansluiten

  Europeana

  Een website waarop gedigitaliseerde en ‘born-digital’ collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn. Op dit moment bevat Europeana meer dan 30 miljoen objecten. Erfgoedinstellingen kunnen aansluiten via de nationale aggregator Digitale Collectie. Dit instrument beschrijft het stappenplan hoe aan te leveren aan Europeana.

 • Bekijk hulpmiddel Factsheet Auteursrechten

  Factsheet Auteursrechten

  Brabant Cloud

  Het geven van een beknopt overzicht van de wetgeving m.b.t. auteursrecht en van richtlijnen voor naleving van de wet. Gepubliceerd door de Brabant Cloud. Het eerste deel geeft achtergrondinformatie. Daarna volgen verwijzingen naar meer informatie. Ten slotte een paar beslisschema's waarmee je kunt bepalen of er auteursrechten van toepassing zijn en hoe je toestemming kunt vragen om een werk online te zetten.

 • Bekijk hulpmiddel Factsheet Beheer en behoud van archieven

  Factsheet Beheer en behoud van archieven

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Wat zijn archieven eigenlijk en waarom bewaren wij archieven? Hoe maken we archieven toegankelijk en wat is daarvoor nodig? In deze factsheet vindt u informatie over het beheren en behouden van archieven.

 • Bekijk hulpmiddel Factsheet Nummeren van Museumobjecten

  Factsheet Nummeren van Museumobjecten

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Met het nummeren van een museaal object is de identificatie van ieder afzonderlijk voorwerp mogelijk, is er een koppeling te maken tussen het object en alle informatie over het object dat in de registratie te vinden is, en zo kunnen we voorwerpen terugvinden en verplaatsen. Hoe gaat het nummeren van objecten nu precies in zijn werk ?

 • Bekijk hulpmiddel FAQ social media archiving tools

  FAQ social media archiving tools

  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

  This FAQ gives answers on questions about social media archiving. It is made on the basis of different online NDE Q&A sessions about social media archiving and will grow alongside with these sessions.

 • Bekijk hulpmiddel FFmpeg

  FFmpeg

  Ffmpeg

  FFmpeg is "A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video."

 • Bekijk hulpmiddel FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage

  FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage

  NDE

  Finding ways to preserve born-digital heritage has become a matter of urgency and growing concern. Websites, games and interactive documentaries each bring specific challenges that need to be addressed. Websites, games and interactive documentaries each bring specific challenges that need to be addressed. This manifesto lays out the actions needed to be taken to safeguard born-digital heritage.

 • Bekijk hulpmiddel Fries Museum zet Social Media in om te inspireren

  Fries Museum zet Social Media in om te inspireren

  Cultuurmarketing

  Hoe kan je met social media de maatschappelijke impact van kunstuitingen versterken? Antine Zijlstra ontwikkelde met haar onderzoeksteam van NHL Stenden Hogeschool hier tools en strategieën voor. In deze blog beschrijft ze hoe Fries Museum dit toepaste bij het project 'Planeet Escher'.

 • Bekijk hulpmiddel Geheugen van Nederland

  Geheugen van Nederland

  NDE

  Geheugen van Nederland is een online mediacampagne op Facebook en Instagram, ondersteund door geheugenvannederland.nl. In deze collectieve campagne werkt een groeiend aantal erfgoedinstellingen samen. Het erfgoedmateriaal wordt landelijk beter zichtbaar, door de krachten te bundelen en in Geheugen van Nederland collecties thematisch te presenteren. Als je verhalen en objecten in samenhang laat zien, wordt ook de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed duidelijker.

 • Bekijk hulpmiddel Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA)

  Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA)

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Terminologiebron met termen voor het beschrijven van audiovisueel materiaal. De GTAA is een 'meer-assige' thesaurus, de termen (concepten) zijn ingedeeld in meerdere categorieën of assen, ook wel concept schema's genoemd. De categorieën van termen die voor het toegankelijk maken van het materiaal gebruikt worden, zijn Onderwerpen, Genres en programmasoorten, Persoonsnamen, Makers, Geografische namen en Classificatie.

 • Bekijk hulpmiddel Generieke workflows born digital erfgoed

  Generieke workflows born digital erfgoed

  NDE

  Onderzoek naar de stand van zaken van duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur onderzocht. Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie en toetsing van best practices, tools, standaarden, protocollen en workflows voor duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed, met als doel om deze beschikbaar te stellen en generiek toepasbaar te maken.

 • Bekijk hulpmiddel HackaLOD

  HackaLOD

  NDE

  De HackaLOD is de jaarlijkse hackathon van het erfgoedveld, georganiseerd in het kader van Netwerk Digitaal Erfgoed. Teams van programmeurs, historici, designers en andere erfgoed- en datadeskundigen, gaan aan de slag met linked open data. De uitdaging is om nieuwe, creatieve applicaties te maken op basis van data uit collecties van culturele- en erfgoedinstellingen. Zo ontdekken we nieuwe inzichten op ons erfgoed door het verbinden van collecties.

 • Bekijk hulpmiddel Handboek Historische Verenigingen | Auteursrechten en de AVG

  Handboek Historische Verenigingen | Auteursrechten en de AVG

  Erfgoed Gelderland

  Hoe ga ik om met auteursrechten en de AVG?

 • Bekijk hulpmiddel Handleiding Digitaliseren en ontsluiten van prenten- en fotocollecties

  Handleiding Digitaliseren en ontsluiten van prenten- en fotocollecties

  meemoo

  De zoektocht naar beeldmateriaal evenals het bewerken, beschrijven en ontsluiten volgen een vast stramien dat in deze handleiding wordt toegelicht. Deze gegevens zijn gebaseerd op internationaal erkende standaarden en conform de standaarden van de interprovinciale erfgoeddatabank www.erfgoedplus.be.

 • Bekijk hulpmiddel Handout Workshop OpenRefine

  Handout Workshop OpenRefine

  meemoo

  Stap voor stap handleiding hoe een dataset uit Adlib te importeren in OpenRefine, en vervolgens hoe de dataset op te schonen, te normaliseren en te verrijken, om tot slot weer een import voor AdLib te maken

 • Bekijk hulpmiddel Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  NDE

  Het doel van de Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid is om de opbouw en werking van het model vast te leggen. Op deze wijze biedt het instellingen de benodigde handvatten om zelfstandig het kostprijsmodel toe te passen en als sturingsinstrument te implementeren in de eigen organisaties. Daarnaast fungeert deze notitie, voor onder andere trainers en coaches op het gebied van digitale duurzaamheid, als handboek voor het eigen maken van de theorie rondom het kostprijsmodel.

 • Bekijk hulpmiddel Handreiking voor het digitaliseren van videobanden en filmtape bij kleine musea in Nederland

  Handreiking voor het digitaliseren van videobanden en filmtape bij kleine musea in Nederland

  AVA_NET

  Deze handreiking geeft een laagdrempelig overzicht van de te nemen stappen bij het opstarten van een digitaliseringsproject voor film- en/of videomateriaal. De handreiking is met name gericht op kleine erfgoedinstellingen en musea waar beperkte kennis aanwezig is over AV-archivering. Voor dergelijke instellingen is dit document een goede hulp om zelf aan de slag te gaan met digitaliseren. Deze handreiking komt voort uit een afstudeeronderzoek aan de Reinwardt Academie.

 • Bekijk hulpmiddel Het nummeren van museale objecten

  Het nummeren van museale objecten

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Met het nummeren van een museaal object is de identificatie van ieder afzonderlijk voorwerp mogelijk, is er een koppeling te maken tussen het object en alle informatie over het object dat in de registratie te vinden is, en zo kunnen we voorwerpen terugvinden en verplaatsen. Hoe gaat het nummeren van objecten nu precies in zijn werk ?

 • Bekijk hulpmiddel Het OAIS model uitgelegd

  Het OAIS model uitgelegd

  NDE

  In 5 minuten leggen we uit wat het OAIS-model inhoudt (Open Archival Information System). Dit model is een belangrijke standaard bij het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie. Deze video maakt deel uit van de cursus Leren Preserveren, zie www.lerenpreserveren.nl.

 • Bekijk hulpmiddel Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid

  Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid

  Koninklijke Bibliotheek

  Beschrijving van het OAIS-model, de standaard voor langetermijnbewaring van digitale informatie. Dit Nederlandstalige artikel van Barbara Sierman beschrijft het OAIS-model (Open Archival Information System). Dit is de standaard die gebruikt wordt voor digitale archieven om informatie voor de lange termijn te bewaren (e-depots).

 • Bekijk hulpmiddel HisGIS

  HisGIS

  Humanities Cluster van de KNAW

  His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HisGIS kan in het verleden worden gereisd. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster, dat in de Franse tijd is gestart en in 1832 in werking trad.

 • Bekijk hulpmiddel Hoe beschrijf ik audiovisueel materiaal?

  Hoe beschrijf ik audiovisueel materiaal?

  meemoo

  Veel culturele organisaties hebben in de loop der jaren audiovisueel materiaal aangemaakt of verzameld. Voor het verdere behoud en beheer van je audiovisueel materiaal, ook als je het digitaliseert, is het belangrijk dat je het beschrijft. Dit artikel maakt duidelijk hoe archief- en collectiebeheerders die niet gespecialiseerd zijn in audiovisuele materialen, dat op een eenvoudige manier kunnen doen.

 • Bekijk hulpmiddel Hoe ga ik om met privacy?

  Hoe ga ik om met privacy?

  Landschap Erfgoed Utrecht

  Checklist over het toepassen van de AVG. Uitleg en checklist waar je aan moet denken bij het toepassen van de AVG.

 • Bekijk hulpmiddel Hoe leg ik mijn informatiebeleid vast - DEN

  Hoe leg ik mijn informatiebeleid vast - DEN

  DEN

  Het documenteren van informatiebeleid helpt je om in kaart te brengen hoe digitalisering in jouw culturele organisatie kan bijdragen aan het bereiken van je doelstellingen. Je beschrijft daarin hoe je omgaat met digitalisering en hoe ICT-voorzieningen helpen bij het maken, verkrijgen, beheren en gebruiken van digitale informatie.

 • Bekijk hulpmiddel Hoe musea nu ze gesloten zijn toch in contact blijven met hun publiek

  Hoe musea nu ze gesloten zijn toch in contact blijven met hun publiek

  Museumvereniging

  Een van de kerntaken van musea is het presenteren van de collectie. Nu dat voorlopig niet mogelijk is in het museum, ontstaan er allerlei online initiatieven. Zo delen veel musea dagelijks een object uit hun collectie via social media, worden er virtuele rondleidingen gegeven en worden bezoekers uitgedaagd om bijvoorbeeld een kunstwerk af te beelden of een opdracht uit te voeren.

 • Bekijk hulpmiddel Hoe toon je werk & en bereik je publiek digitaal?

  Hoe toon je werk & en bereik je publiek digitaal?

  DEN

  Op deze pagina vind je verschillende manieren om je werk online te tonen, bijvoorbeeld door voorstellingen te streamen of verhalen te vertellen in de vorm van een podcast. Ook laten we je zien hoe storytelling kan bijdragen aan het online tonen van je werk. Daarnaast zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden, zoals de auteursrechten van het materiaal dat je online wilt zetten. Maar ook: wie zijn jouw online bezoekers eigenlijk en wat biedt je ze aan?

 • Bekijk hulpmiddel Hoe zoek je online interactie met je publiek

  Hoe zoek je online interactie met je publiek

  DEN

  Sociale media zijn bij uitstek middelen om in gesprek te blijven met je publiek. Relatief laagdrempelig en altijd open. Instagram, Facebook en YouTube bieden bovendien de mogelijkheid om live te gaan. Op een vooraf bepaalde tijd verzorg je een rondleiding door een tentoonstelling, geef je een theaterles of vertoon je een registratie van een concert. Kijkers hebben de mogelijkheid om gelijktijdig te reageren. En omgekeerd, zo kun je als instelling ook direct een gesprek met het publiek aangaan.

 • Bekijk hulpmiddel IHLIA LGBTI Heritage. Use case social-media-archivering

  IHLIA LGBTI Heritage. Use case social-media-archivering

  NDE

  IHLIA LGBTI Heritage verzamelt, bewaart en ontsluit relevante informatie over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, hun geschiedenis, leefwereld en cultuur. Als onderdeel van het programma ‘Social Media Archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed is IHLIA gevraagd één van de voorbeeldprojecten uit te voeren en daarin de makers van social media centraal te stellen. Dit is het verslag van dat onderzoek, een proces van ‘trial and error’.

 • Bekijk hulpmiddel Implementatie van Persistent Identifiers

  Implementatie van Persistent Identifiers

  NDE

  Je bent overtuigd van de noodzaak van het gebruiken van Persistent Identifiers en je weet welk type het beste bij de organisatie past. De volgende stap is de implementatie: wat komt er kijken bij het implementeren van Persistent Identifiers bij een collectiebeherende instelling? Deze video gaat hierop in, met een praktijkvoorbeeld van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

 • Bekijk hulpmiddel Implementation Guidelines for NDE alignment of cultural heritage data management and publication infrastructure

  Implementation Guidelines for NDE alignment of cultural heritage data management and publication infrastructure

  NDE

  This document describes how IT suppliers can help the Dutch cultural heritage institutions to become more compliant with the principles for cooperation in the Dutch Digital Heritage Network (NDE). It is and will be constructed in full cooperation with suppliers. We ask IT suppliers of data management and publication software to implement the guidelines outlined in this document in their software products.

 • Bekijk hulpmiddel Introduction to the Principles of Linked Open Data

  Introduction to the Principles of Linked Open Data

  The Programming Historian

  Uitleg van de concepten en technologie van Linked Data. Engelstalige online tutorial uit de serie The Programming Historian. Deze tutorial is echter ook geschikt voor niet-historici. Aan de orde komen: wat is Linked Open Data? triples en URI's ontologieen RDF introductie SPARQL

 • Bekijk hulpmiddel Invulboek Objecten

  Invulboek Objecten

  meemoo

  Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE-invulboek en is sterk gebaseerd op de SPECTRUM 5.0 Collection Management Standard. Het Invulboek Objecten is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste SPECTRUM procedures, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

 • Bekijk hulpmiddel Invulboek Publicaties

  Invulboek Publicaties

  meemoo

  Het Invulboek Publicaties is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van publicaties in een bibliotheekbeheersysteem. Dit handboek vertrekt vanuit de beschrijvingsstandaarden die vandaag gangbaar zijn in de bibliotheekwereld, m.n. ISBD, MARC21 en RDA. Het Invulboek Publicaties is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste eigenschappen van een publicatie, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

 • Bekijk hulpmiddel JHOVE

  JHOVE

  Open Preservation Foundation

  JHOVE allows data curators to verify the file formats of the digital objects in their repositories. The analysis consists of three functions: identification, which determines the object's format; validation, which checks whether the object conforms to its format's technical norms; and characterization, which gives a report of the object's salient properties. Detailed information can be found in the DCC JHOVE Case Study

 • Bekijk hulpmiddel Kennisbank AVA_Net direct

  Kennisbank AVA_Net direct

  AVA_NET

  Directe toegang tot de kennisbank van AVA_Net. Deze bevat uiteenlopende kennisbronnen op het gebied van AV-archivering, zoals blogs, handboeken en rapporten. De publicaties zijn afkomstig uit zowel uit het Nederlandse als uit het internationale AV-erfgoeddomein. De kennisbank is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met AV-archivering binnen instellingen die audiovisuele collecties beheren en beschikbaar stellen, zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele en overheidsinstanties.

 • Bekijk hulpmiddel Kennismaking met de DERA

  Kennismaking met de DERA

  NDE

  Presentatie over de DERA: - wat is de DERA - voorbeelden van wat het oplevert om volgens de DERA te werken - toelichting van DERA-principes - wat kunnen erfgoedinstellingen zelf doen?

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen

  Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen

  KIA

  Archiefinstellingen werken steeds nauwer samen met archiefvormers en andere erfgoedinstellingen. Een goede aansluiting van processen, systemen en infrastructuur is dan onontbeerlijk. Enterprise architectuur is een manier om de informatiehuishouding in kaart te brengen en te verbeteren. Kwaliteitssystemen sluiten hierop aan en bieden organisaties een controlemiddel bij het functioneren.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Audiovisueel Erfgoed

  Kennisplatform Audiovisueel Erfgoed

  KIA

  AV-materiaal kent een eigen problematiek. Denk aan de grote afhankelijkheid van technologie bij de opslag, het behoud en de beschikbaarstelling, of aan de domeinspecifieke en complexe issues rond rechten en exploitatie. Dit Kennisplatform is het interactieve verlengstuk van AVA_Net, de onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Conservering

  Kennisplatform Conservering

  KIA

  Het Kennisplatform Conservering is een verzamelplaats van kennis en kunde op het gebied van conservering van papier, boeken en fotografische materialen. Bijvoorbeeld klimaatbeheersing, digitaliseringsklaar maken, de behandeling van inktvraat en depotinrichting. In tijden van digitalisering is het belangrijk dat we oog blijven houden voor onze analoge informatiedragers. Want nog altijd is de hoeveelheid digitaal materiaal maar een fractie van de papieren archieven en collecties.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Dienstverlening

  Kennisplatform Dienstverlening

  KIA

  In dit kennisplatform komen verschillende onderwerpen aan bod die raken aan de dienstverlening van archieven: (digitale) klantenkunde, zichtbaarheid en vindbaarheid van archiefdiensten op internet, digitale toegankelijkheid, scannen op verzoek, zoekgedrag van gebruikers, usabilitytesting, micro-learning en nog veel meer. Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor alle leden van het kennisplatform. Daarnaast kan je in kleinere werkgroepen aan de slag met een specifiek onderwerp.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform e_Depot

  Kennisplatform e_Depot

  KIA

  Digitale informatie is veranderlijk en kent vele vormen. Van digitale documenten tot e-mail, tweets, blogs, audiovisueel materiaal en websites. De grenzen tussen gebruik en archivering van digitale informatie verdwijnen bovendien. Daarnaast moet digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk zijn. Op het kennisplatform e-depot delen we ervaringen en kennis over digitale verwerving, opslag en ontsluiting in een e-depot.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Educatie & presentatie

  Kennisplatform Educatie & presentatie

  KIA

  Dit kennisplatform richt zich op thema’s rondom het presenteren van archieven aan het algemene publiek. Het uiteindelijke doel van archiveren is het gebruik van de archieven. De archievendoelgroep onderwijs, cursisten, expositiebezoekers en toeristen, waarbij educatie en beleving meer een rol spelen, heeft een andere vorm van expertise nodig. Die expertise wordt op dit kennisplatform bij elkaar gebracht.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Informatiehuishouding overheden

  Kennisplatform Informatiehuishouding overheden

  KIA

  Dit platform richt zich op de informatiehuishouding bij overheden. Het centrale thema is 'archivering by design', 'toegankelijkheid by design', 'informatiebeheer by design' of hoe dit in jouw organisatie ook maar genoemd wordt. Stel hier je vragen als je ergens tegenaan loopt. Deel hier je kennis, instrumenten en best practices. Vind hier de samenwerking met vakgenoten die met dezelfde vraagstukken bezig zijn.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Informatierecht

  Kennisplatform Informatierecht

  KIA

  De maatschappij verjuridiseert en ook archiveren wordt steeds meer een juridische aangelegenheid. Het op juiste wijze verzamelen, bewerken, opslaan, selecteren, beheren en raadpleegbaar maken van informatie vraagt om stevige juridische kennis. Dagelijks hebben we onder meer te maken met de Archiefwet 1995, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet openbaarheid van bestuur, Auteurswet en straks ook nog de Wet Open Overheid en de Omgevingswet.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Innovatie

  Kennisplatform Innovatie

  KIA

  Het Kennisplatform Innovatie is bedoeld om te informeren over het Innovatieprogramma van het Nationaal Archief (NA). Innovatie richt zich op nieuwe kennis die moet worden ontwikkeld als reactie op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het NA houdt deze ontwikkelingen scherp in het oog en initieert verkenningen naar relevante thema’s. Deze thema’s worden op dit platform bekend gemaakt in het, uiteraard dynamische, innovatieprogramma.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Metadata

  Kennisplatform Metadata

  KIA

  Metadata is informatie met informatie over informatie. Metadata is alles en alles is metadata. Dus heb je een praktische vraag of wil je iets filosofisch of fundamenteels aan de orde stellen? Het mag allemaal op het metadata-platform.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Particuliere archieven

  Kennisplatform Particuliere archieven

  KIA

  Dit platform richt zich op (innovatieve) waarderings-, selectie- en ontsluitingsmethoden van analoge en digitale particuliere archieven en collecties. Denk, discussieer en ontwikkel mee door het starten van of reageren op discussies, het uploaden van of samenwerken aan bestanden, of het inrichten van een eigen wikipagina.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Preservation

  Kennisplatform Preservation

  KIA

  Het Kennisplatform Preservation is bedoeld voor het samen ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een ‘preservation policy’ of het omgaan met bestandsformaten. Overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken kent grote uitdagingen. Er is een groeiende variatie aan soorten informatie, gebruikte softwareformaten en informatiedragers. Maar techniek veroudert en raakt in onbruik.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Professionalisering

  Kennisplatform Professionalisering

  KIA

  Thema's van het platform zijn: - De archivaris/ informatieprofessional van de toekomst. Wat hoort daar bij, aan nieuwe kennis en competenties? Wat heb je nodig om je richting die toekomst te bewegen. - Kennisdeling en kennisverwerving. Hoe zorg ik dat ik bij blijf met alle ontwikkelingen? Wat is mijn persoonlijke leerstijl en leerdoelstelling? Welke competenties zijn er bijvoorbeeld nodig om op alle fronten het gesprek te kunnen voeren?

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Toegang tot data

  Kennisplatform Toegang tot data

  KIA

  Voorbeelden van thema's zijn: welke stappen er te zetten zijn in het publiceren van open data of hoe organisaties met linked open data kunnen deelnemen aan een semantisch netwerk. Denk ook aan het gebruik van instrumenten voor toepassing van geo-informatie. Met een open, digitale informatie-infrastructuur worden archieven en collecties beter toegankelijk voor verrijken, contextualiseren en presenteren.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Toezicht

  Kennisplatform Toezicht

  KIA

  Het Kennisplatform Toezicht is bedoeld voor het samen ontwikkelen en uitwisselen van kennis op het gebied van toezicht op informatie. Denk bijvoorbeeld aan uitleg over wet- en regelgeving, het delen van producten en het voeren van vakinhoudelijke discussies. Overheidsinformatie bevindt zich bijna overal: op netwerkschijven, in document management systemen, in vakapplicaties, e-mailboxen en archiefbewaarplaatsen. Toezicht op het beheer van die informatie is noodzakelijk, maar hoe ?

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform Waardering & selectie

  Kennisplatform Waardering & selectie

  KIA

  Het Kennisplatform Waardering en selectie is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het stellen van vragen. Denk aan onderwerpen als de toepassing van de verschillende waarderingsinstrumenten (risicoanalyse, hotspotmonitor, systeemanalyse) of het hanteren van selectielijsten.

 • Bekijk hulpmiddel Kennisplatform webarchivering

  Kennisplatform webarchivering

  KIA

  De expertgroep Webarchivering heeft het kennisplatform Webarchivering ingericht met als doel de samenwerking tussen mensen en organisaties te bevorderen en daarnaast kennis over het archiveren van websites en sociale media te ontwikkelen en uit te wisselen. Lees meer over de huidige stand van zaken van webarchivering in Nederland. Lees meer over de expertgroep webarchivering in Nederland.

 • Bekijk hulpmiddel Kennissessie auteursrecht

  Kennissessie auteursrecht

  NDE

  Introductie van wat het auteursrecht is en wat het betekent voor de erfgoedsector. Georganiseerd door de digitaal-erfgoed-coaches (Netwerk Digitaal Erfgoed), spreker Frank Huysmans.

 • Bekijk hulpmiddel Keuzehulp collectieregistratiesysteem

  Keuzehulp collectieregistratiesysteem

  NDE

  In een collectieregistratiesysteem leg je je erfgoedcollectie vast en zorg je ervoor dat deze vindbaar en digitaal toegankelijk is voor het publiek. Hoe maak je als erfgoedinstelling de juiste keuze voor zo’n registratiesysteem? Om instellingen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de digitaal-erfgoed-coaches van het Netwerk Digitaal Erfgoed de ‘Keuzehulp collectieregistratiesysteem’.

 • Bekijk hulpmiddel Kies de beste persistent identifier

  Kies de beste persistent identifier

  NDE

  Je wilt als erfgoedinstelling starten met webarchivering, maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Waar begin je en welke kennis heb je nodig? Het Netwerk Digitaal Erfgoed brengt verschillende partijen bij elkaar, zodat we kennis kunnen delen en gezamenlijk instrumenten kunnen ontwikkelen, zoals het Nationaal Register Webarchieven.

 • Bekijk hulpmiddel Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

  NDE

  Achtergrondinformatie over het door NDE ontwikkelde Kostprijsmodel voor digitale duurzaamheid. Op de site van NDE wordt het Kostprijsmodel in perspectief geplaatst, en zijn links te vinden naar interessante bronnen voor meer informatie.

 • Bekijk hulpmiddel Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal

  Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal

  TRACKS

  Digitaliseren is het omzetten van analoog materiaal, zoals papier of foto’s, naar een digitale vorm. Waarmee moet je rekening houden om delen van je archief en collectie(s) kwaliteitsvol te digitaliseren?

 • Bekijk hulpmiddel Landelijk Overleg Museumconsulenten

  Landelijk Overleg Museumconsulenten

  Landelijk Contact Museumconsulenten

  Deze site Museumconsulenten is dé digitale ondersteuning voor alle musea in Nederland. Museumconsulenten geven je vele praktische tips en bieden je stappenplannen voor het opzetten en beheren van een museum. Heb je een specifieke vraag, neem dan contact met ons op. Wij hebben jarenlange ervaring en helpen je graag verder!

 • Bekijk hulpmiddel Landelijk Overleg Museumconsulenten, cursusoverzicht

  Landelijk Overleg Museumconsulenten, cursusoverzicht

  Landelijk Contact Museumconsulenten

  Overzicht van cursussen voor musea, gegeven door provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten. Dit is een overzicht van cursussen gericht op musea. Het gaat om cursussen over allerlei onderwerpen waar musea mee te maken hebben. Dus niet specifiek over digitaal erfgoed, zoals het NDE.

 • Bekijk hulpmiddel LDWizard

  LDWizard

  NDE

  LD Wizard is a generic framework for creating end-user focused Graphical User Interfaces (GUIs) that simplify the creation and publication of linked data.

 • Bekijk hulpmiddel Learn SPARQL

  Learn SPARQL

  Cambridge Semantics

  Introductie in de SPARQL-syntax, met voorbeelden. Engelstalige tutorial voor wie zelf aan de slag wil met SPARQL. De basissyntax wordt uitgelegd en er worden voorbeelden gegeven. Er zijn ook een paar vervolg-tutorials.

 • Bekijk hulpmiddel Leren Preserveren

  Leren Preserveren

  VHIC

  De cursus ‘Leren Preserveren’ biedt erfgoedprofessionals de benodigde basiskennis voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Linked Data Engineering

  Linked Data Engineering

  openHPI

  Gedegen theoretische kennis van Linked Data en in de standaarden en technologie. Het is een Engelstalige MOOC, een online cursus die je in eigen tempo kunt doen. De cursus is opgedeeld in kleine modules, afgewisseld door oefeningen. Voor veel van de oefeningen is programmeerervaring nodig. De onderwerpen zijn: Linked Data, RDF, RDFS, vocabulaires, ontologieen, SPARQL. De latere delen zijn voor de gemiddelde erfgoedprofessional erg theoretisch en moeilijk, doe evt. alleen de eerste delen

 • Bekijk hulpmiddel Linked Open Data (Europeana)

  Linked Open Data (Europeana)

  Europeana

  Introductie in wat Linked Open Data is en wat het belang is voor erfgoedinstellingen. Engelstalig filmpje, gemaakt door Europeana. Gericht op deelname aan Europeana, maar maakt het concept en de kracht van Linked Data goed duidelijk.

 • Bekijk hulpmiddel Linked Open Data (Platform Linked Data)

  Linked Open Data (Platform Linked Data)

  Kadaster

  Introductie in wat Linked Open Data is en de kracht ervan. Niet specifiek voor de erfgoedsector, maar wel heel geschikt als introductie, ook voor management. Het filmpje is gemaakt door het Kadaster, dat in Nederland heel actief is op het gebied van Linked Data (in het Platform Linked Data Nederland. Zie ook: https://www.pldn.nl/wiki/Platform_Linked_Data_Nederland )

 • Bekijk hulpmiddel Linken met Wikidata: Deel 2 - Het wat en hoe

  Linken met Wikidata: Deel 2 - Het wat en hoe

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  In deel 1 hebben we gezien dat het mogelijk is om door middel van Linked Data een collectie te verbinden aan andere databronnen. Vandaag zoomen we in op één mogelijke, online databron die context en extra informatie biedt bij een collectie: Wikidata.

 • Bekijk hulpmiddel LOD Aggregator (LODA)

  LOD Aggregator (LODA)

  NDE

  More and more heritage institutes are taking steps to publish their collection information as Linked Open Data (LOD), especially in Schema.org to increase the visibility in Google and other major search engines. To lower the barriers for contributing data to Europeana we designed a basic pipeline, the LOD-aggregator, that harvests the published Linked Data and converts the Schema.org information to the Europeana Data Model (EDM) to make the ingest in the Europeana harvesting platform possible.

 • Bekijk hulpmiddel Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie

  Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie

  DEN

  Het programma is gericht op digitale innovatie in de erfgoedsector. Belangrijke onderwerpen zijn: vergroten van de impact van culturele content, werken vanuit en met je klanten, ontwikkeling van je medewerkers, de kansen van de netwerksamenleving grijpen.

 • Bekijk hulpmiddel Martiem Digitaal

  Martiem Digitaal

  Martiem Digitaal

  Maritiem Digitaal is een van de vroegste online portals voor digitaal erfgoed in Nederland. Daarin werken 20 maritieme musea samen om hun collecties te ontsluiten.

 • Bekijk hulpmiddel MediaInfo

  MediaInfo

  Media Area

  MediaInfo can be used to extract Metadata from video and audio files. It can display or export the results in many formats (text, tree, xml) and also offers the possibility to use customized export profiles. The Software is localized for many countries.

 • Bekijk hulpmiddel Meer voorbeelden uit binnen- en buitenland

  Meer voorbeelden uit binnen- en buitenland

  DEN

  Nu culturele instellingen gesloten zijn, gebeurt er veel online. DEN verzamelt mooie en inspirerende voorbeelden, zowel uit Nederland als uit het buitenland.

 • Bekijk hulpmiddel Modemuze

  Modemuze

  Modemuze

  Platform van mode en kostuumliefhebbers dat online collecties en verhalen met elkaar verbindt voor een breed publiek.

 • Bekijk hulpmiddel Muziekschatten

  Muziekschatten

  Stichting Omroep Muziek (SOM)

  Terminologiebron met termen over muziekonderwerpen.

 • Bekijk hulpmiddel Muziekweb: genres, stijlen, personen en groepen

  Muziekweb: genres, stijlen, personen en groepen

  Muziekweb

  Terminologiebron met termen over muziekgenres, -stijlen, -personen en -groepen.

 • Bekijk hulpmiddel NDE LOD-publicatieplatform

  NDE LOD-publicatieplatform

  NDE

  Platform voor het publiceren van Linked Data-sets. Het LOD-publicatieplatform is een platform dat door erfgoedinstellingen met geen of beperkte Linked Data-mogelijkheden gebruikt kan worden. Een instelling kan er haar Linked Data-sets uploaden en doorzoekbaar maken, bijvoorbeeld via een SPARQL-endpoint. Het LOD-publicatieplatform is een tijdelijke voorziening die wordt uitgefaseerd zodra NDE-knooppunten vergelijkbare platformen kunnen bieden.

 • Bekijk hulpmiddel NDE webpagina over Persistent Identifiers

  NDE webpagina over Persistent Identifiers

  NDE

  Informatie over PIDs en doorverwijzing naar meer informatie. Op deze webpagina van het Netwerk Digitaal Erfgoed vind je basisuitleg over Persistent Identifiers. Er wordt doorverwezen naar meer informatie voor wie ermee aan de slag wil. Onder andere naar de PID-wijzer, waarmee je kunt bepalen welk type PIDs voor je eigen organisatie het meest geschikt is.

 • Bekijk hulpmiddel Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

  Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

  Koninklijke Bibliotheek

  In de Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA), ook wel de Persoonsnamenthesaurus genoemd, worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam. Deze dataset presenteert de opgenomen namen als persoon

 • Bekijk hulpmiddel Netwerk Oorlogsbronnen

  Netwerk Oorlogsbronnen

  Netwerk Oorlogsbronnen

  Op Oorlogsbronnen.nl wordt het beschikbare oorlogserfgoed van meer dan 250 organisaties aan elkaar gekoppeld rondom gebeurtenissen, plaatsen, personen en thema’s. Oorlogsbronnen.nl vormt zo een centrale online toegang tot originele bronnen, informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog.

 • Bekijk hulpmiddel Omgaan met digitale dragers in het archief

  Omgaan met digitale dragers in het archief

  TRACKS

  Stel: je archief bevat dragers als cd-roms, floppy’s, dvd’s en externe harde schijven. Als je deze zonder meer bewaart, is de kans groot dat de opgeslagen bestanden op termijn onleesbaar worden. Na verloop van tijd verslechteren of verslijten de dragers, bv. door bitrot. De kans is bovendien groot dat de hardware (en bijhorende software) om de drager te lezen onvindbaar wordt. Hoe ga je te werk om dit op te lossen ?

 • Bekijk hulpmiddel Onderwijs platforms

  Onderwijs platforms

  DEN

  Er zijn ook platforms om lesmateriaal op aan te bieden én om lesmateriaal te maken. Sommige platforms zijn speciaal gemaakt voor culturele instellingen die lesmateriaal voor het onderwijs aanbieden.

 • Bekijk hulpmiddel Onderzoek naar de kosten van digitale duurzaamheid

  Onderzoek naar de kosten van digitale duurzaamheid

  NDE

  Het "activity based" kostenmodel geeft inzicht in de kostenstructuren, de opbouw van deze kosten en de kostenbepalende variabelen (cost drivers) bij de betrokken instellingen en toont de harde financiële cijfers van beheer, behoud en toegang van digitaal erfgoed. Door de koppeling van de kosten van digitale duurzaamheid met de cost drivers kunnen organisaties met behulp van het model een statistische forecasting uitvoeren om strategische keuzes te helpen onderbouwen.

 • Bekijk hulpmiddel Online cursus OpenRefine

  Online cursus OpenRefine

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Online cursus OpenRefine, tool voor het opschonen van collectie data

 • Bekijk hulpmiddel Online tentoonstellen, hoe begint u eraan?

  Online tentoonstellen, hoe begint u eraan?

  faro

  Door de coronapandemie konden heel wat musea en tentoonstellingen tijdelijk niet plaatsvinden. Om de band met het publiek niet te verliezen of de tentoonstelling toch nog ‘bezoekbaar’ te maken creëerden heel wat organisaties allerlei formats om de inhoud van de tentoonstelling vanop afstand te delen. Het afgelopen jaar ontstond er wereldwijd een mooi aanbod. In dit blogbericht stellen we enkele van die online tentoonstellingen aan u voor.

 • Bekijk hulpmiddel Op weg naar duurzame toegankelijkheid

  Op weg naar duurzame toegankelijkheid

  Nationaal Archief

  Het belang duidelijk maken van het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie. Dit filmpje is gemaakt door het Nationaal Archief en gaat over het belang van overheidsinformatie. Het schetst wat ervoor nodig is om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te houden. Gericht op de archiefsector, maar ook daarbuiten de moeite waard.

 • Bekijk hulpmiddel Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

  Open Archives

  The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) is a low-barrier mechanism for repository interoperability. Data Providers are repositories that expose structured metadata via OAI-PMH. Service Providers then make OAI-PMH service requests to harvest that metadata. OAI-PMH is a set of six verbs or services that are invoked within HTTP.

 • Bekijk hulpmiddel Open Data Blog: Data voor Dummies

  Open Data Blog: Data voor Dummies

  Erfgoed Leiden e.o.

  Open data is de beste uitvinding sinds gesneden brood. Na deze stoomcursus weet u er alles van. Bevat een zestal lessen over Waarom digitaliseren ?, Databases, Open Data, Metadatastandaarden, Linked Open Data, en RDF triples.

 • Bekijk hulpmiddel Open Data Reader 2016

  Open Data Reader 2016

  Kennisland

  In deze reader bekijken we het gecompliceerde veld van open data, waaronderde randvoorwaarden voor het openen van data. We bekijken specifiek drie verschillende facetten van de opendatapraktijk: juridische kaders (ihb Wet hergebruik van overheidsinformatie), de technologische factoren, en typen beleidsvorming rondom het actief ontsluiten van data voor publieke instellingen.

 • Bekijk hulpmiddel Open Refine

  Open Refine

  Open Refine

  OpenRefine (previously Google Refine) is a powerful tool for working with messy data: cleaning it; transforming it from one format into another; and extending it with web services and external data. OpenRefine always keeps your data private on your own computer until YOU want to share or collaborate. Your private data never leaves your computer unless you want it to. OpenRefine is available in more than 15 languages.

 • Bekijk hulpmiddel Open Refine handleiding voor cultureel erfgoed collecties

  Open Refine handleiding voor cultureel erfgoed collecties

  meemoo

  Handleiding voor het gebruik van OpenRefine, specifiek voor gegevens in Adlib. - opschonen van je data - koppelen aan thesauri (VIAF, AAT, RKDartists) - terugimporteren in Adlib

 • Bekijk hulpmiddel OpenRefine tutorial

  OpenRefine tutorial

  Wikidata

  Handleiding voor het gebruik van OpenRefine. Deze tool helpt om data op te schonen, om gegevens te koppelen aan Wikidata of een andere termenbron en om gegevens te uploaden naar Wikidata. Engelstalig.

 • Bekijk hulpmiddel Overzicht collectieregistratiesystemen

  Overzicht collectieregistratiesystemen

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Overzicht van een zestal collectieregistratiesystemen en wat ze bieden. Adlib (Axiell) TMS (Cit) Mais Flexis (De Ree) Atlantis (Deventit) Memorix (Picturae) Zyper Collectiebeheersysteem Waar zijn de systemen voor bedoeld, voor wie, wat bieden ze, wat zijn de kosten?

 • Bekijk hulpmiddel Overzicht van online culturele initiatieven

  Overzicht van online culturele initiatieven

  Boekmanstichting

  De Boekmanstichting zet sinds het begin van de coronacrisis verschillende initiatieven voor je op een rij. In dit overzicht nemen we nieuwe initiatieven op van culturele organisaties en makers die in deze tijd waarin fysiek contact niet mogelijk is, hun publiek toch digitaal door deze moeilijke periode heen willen helpen. We voegen constant nieuwe ideeën toe en lichten regelmatig een ander initiatief uit. Voor het overzicht hebben we de lijst ingedeeld per kunstdiscipline

 • Bekijk hulpmiddel PID implementatie voorbeelden

  PID implementatie voorbeelden

  Nationaal Archief

  Verschillende Nederlandse erfgoedinstellingen hebben al Persistent Identifiers geïmplementeerd. Sommigen hebben het stappenplan van het Netwerk Digitaal Erfgoed daarbij gevolgd. We verzamel(d)en deze voorbeelden in de vorm van best practice beschrijvingen. Hiermee stimuleren we het delen van praktijkervaringen met betrekking tot het implementeren van Persistent Identifiers. Dit verlaagt leercurves en maakt het nog eenvoudiger om zelf Persistent Identifiers te implementeren.

 • Bekijk hulpmiddel PID wijzer

  PID wijzer

  Nationaal Archief

  Een Persistent Identifier (PID) is een unieke identificatiecode van een digitaal object die op een afgesproken plaats wordt geregistreerd. Hij blijft gegarandeerd werken, ook al verandert het webadres van een organisatie. Zo kun je ervoor zorgen dat de verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.) altijd blijft werken. Ook als de bewaarlocatie of het webadres van het digitale object verandert.

 • Bekijk hulpmiddel Pilot waardering en selectie van social media in Nijmegen

  Pilot waardering en selectie van social media in Nijmegen

  NDE

  Dit onderzoeksverslag bevat bevindingen en aanbevelingen over de waardering en selectie van social media. Het is geschreven in het kader van het project Social Media Archivering, dat is geïnitieerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). In dit project voert het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) samen met een aantal andere Nederlandse erfgoedinstellingen een pilot uit op het gebied van het archiveren van social media. In totaal werken zes erfgoedinstellingen mee aan dit project.

 • Bekijk hulpmiddel Poolparty Academy Tutorials

  Poolparty Academy Tutorials

  PoolParty

  Uitleg van semantic web technologie en van het gebruik van Poolparty-software daarvoor. Poolparty is een 'netwerkvoorziening' van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het wordt gebruikt om terminologiebronnen te beheren. Engelstalige tutorials: concepten van semantic web / Linked Data taxonomieen/ontologieen SKOS SPARQL Er wordt steeds ook uitgelegd hoe het in Poolparty-software werkt, maar als je geen Poolparty gebruikt, kan de algemene uitleg nuttig zijn.

 • Bekijk hulpmiddel PoolParty Semantic Suite

  PoolParty Semantic Suite

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  PoolParty is een platform voor het maken en beheren van enterprise knowledge graphs. Het platform biedt verschillende mogelijkheden, maar wordt in het netwerk vooral gebruikt voor het gemeenschappelijk beheren en publiceren van terminologiebronnen.

 • Bekijk hulpmiddel Preservia

  Preservia

  Remco van Veenendaal

  Duidelijk maken wat de risico's op het verlies van digitaal erfgoed zijn. Dit bordspel is ontwikkeld door Remco van Veenendaal (Nationaal Archief). Deelnemers moeten voorkomen dat er een Digital Dark Age ontstaat, waarin digitaal erfgoed verloren gaat. Het spel is gratis te downloaden. Na enig print- en knipwerk kun je het gaan spelen. Er zijn Nederlandstalige, Engelstalige en Franstalige versies.

 • Bekijk hulpmiddel Proceedings iPRES 2019

  Proceedings iPRES 2019

  NDE

  iPRES brings together scientists, students, researchers, archivists, librarians, service providers, vendors and other experts to share recent developments and innovative projects in a wide variety of topics in digital preservation; from strategy to implementation, and from international collaboration to local initiatives. See also Table of content iPress 2019 conference.

 • Bekijk hulpmiddel Rapport onderzoek bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers

  Rapport onderzoek bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers

  NDE

  Onderzoek naar de landelijke omvang van de problematiek. Veel erfgoedinstellingen hebben fysieke dragers zoals cd-roms, dvd’s, cd’s, floppy’s of USB-sticks in hun collecties. Deze dragers kunnen belangrijke informatie bevatten die behoort tot het cultureel erfgoed van Nederland. Vaak weten instellingen niet goed wat ze met deze dragers aan moeten, omdat er bijvoorbeeld geen apparatuur in huis is om ze uit te lezen of omdat de drager door de jaren heen beschadigd is geraakt.

 • Bekijk hulpmiddel RDDI Toolkit Informatiehuishouding

  RDDI Toolkit Informatiehuishouding

  Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

  Deze pagina biedt een overzicht van diverse hulpmiddelen voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding binnen jouw organisatie. Deze toolkit is bedoeld voor medewerkers en organisaties.

 • Bekijk hulpmiddel RDF Primer

  RDF Primer

  W3C

  Uitgebreide beschrijving van RDF. Engelstalige uitleg over RDF (Resource Definition Framework), de standaard voor het uitdrukken van informatie in Linked Data. Gepubliceerd door W3C, de organisatie die de standaarden onderhoudt. Deze primer geeft een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van RDF. Bedoeld voor wie zelf met RDF wil werken.

 • Bekijk hulpmiddel Register webarchieven

  Register webarchieven

  Koninklijke Bibliotheek

  Het register biedt voor eindgebruikers een doorzoekbaar overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. Hier vind je door welke organisatie websites zijn gearchiveerd, sinds en tot wanneer, met welke frequentie deze worden binnengehaald, welke software hiervoor gebruikt is en met welke reden deze websites zijn gearchiveerd.

 • Bekijk hulpmiddel Registratie en opschonen van gegevens in het Collectieregistratiesysteem (CRS)

  Registratie en opschonen van gegevens in het Collectieregistratiesysteem (CRS)

  Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers en/of medewerkers op dezelfde manier objectgegevens registreren? En wat te doen met gegevens die ooit zijn ingevoerd maar nu blijken te zijn vervuild, dubbel, onjuist, etc…. Hoe schoon je deze op? In deze cursusvideo van Erfgoedhuis Zuid-Holland gaan we in op de registratie van museale objecten in een collectieregistratiesysteem. Deze video laat ook zien hoe je het Invulboek Objecten kunt gebruiken.

 • Bekijk hulpmiddel Requirements for Datasets

  Requirements for Datasets

  NDE

  Document describing the requirements for publishing datasets. By following these requirements, publishers enable users to find and use their datasets. To be found and used, the datasets must be published according to a well-documented, shared and machine-readable publication model. This document describes such a model and its rules. When publishers make their datasets adhere to these rules, they enable consumers – both humans and machines – to use the published data in new and better ways.

 • Bekijk hulpmiddel Requirements voor terminologiebronnen

  Requirements voor terminologiebronnen

  NDE

  Hoe kunnen gebruikers informatie over schilderijen van Rembrandt vinden, ongeacht de instellingen die deze informatie beheren? Dat lukt alleen als instellingen gebruikmaken van dezelfde termen voor het beschrijven van dezelfde informatie. Maar welke termen ? Door gebruik te maken van gemeenschappelijke terminologiebronnen, die dan wel aan bepaalde voorwaarden dienen te voldoen. Dit document beschrijft de voorwaarden in de vorm van requirements.

 • Bekijk hulpmiddel Richtlijn archiveren overheidswebsites

  Richtlijn archiveren overheidswebsites

  Nationaal Archief

  Beschrijft de norm voor het archiveren van overheidswebsites. De richtlijn wordt gepubliceerd door het Nationaal Archief. Hij vertelt hoe je een website archiveert en waar je allemaal aan moet denken. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.

 • Bekijk hulpmiddel Richtlijn: Fotocollectie digitaliseren

  Richtlijn: Fotocollectie digitaliseren

  meemoo

  Bij de digitalisering van foto's wordt de vorm en kleur van een fotografische afdruk, diapositief of negatief gecodeerd in een digitale rasterafbeelding. De kwaliteit van de digitale reproductie moet voldoende hoog zijn om het analoge origineel in geval van verlies te vervangen en het formaat van de digitale reproductie duurzaam te bewaren. Deze richtlijn bevat standaarden voor de omzetting van zowel afdrukken als positieven en negatieven.

 • Bekijk hulpmiddel Richtlijn: ik wil mijn collectie publiceren op een website

  Richtlijn: ik wil mijn collectie publiceren op een website

  meemoo

  Deze richtlijn is van toepassing op de online publicatie van collectiedata op een website: m.a.w. je collectiedata op het web plaatsen in een voor de gewone internetgebruiker leesbare vorm en daarmee de collectie virtueel toegankelijk maken. Deze richtlijn bevat specifieke minimum- en aanbevolen standaarden voor identificatie, rechtenbeheer, leesbaarheid en vindbaarheid van 'human readable' collectiedata op het web.

 • Bekijk hulpmiddel Richtlijn: Tekstdocumenten digitaliseren

  Richtlijn: Tekstdocumenten digitaliseren

  meemoo

  Deze richtlijn is van toepassing op het digitaliseren van een tekst in erfgoedcollecties, waar de kwaliteit van de digitale reproductie voldoende hoog moet zijn om het analoge origineel in geval van verlies te vervangen en het formaat van de digitale reproductie duurzaam genoeg om op lange termijn bewaard te worden. Deze richtlijn bevat specifieke minimum- en aanbevolen standaarden voor het omzetten en doorzoekbaar maken van tekstdocumenten, evenals de registratie van beheersgegevens.

 • Bekijk hulpmiddel RightsStatements.org

  RightsStatements.org

  Rightsstatements.org

  RightsStatements.org biedt 12 gestandaardiseerde rechtenverklaringen voor online cultureel erfgoed. Deze rechtenverklaringen maken het gemakkelijk om te zien of en hoe online cultureel erfgoed kan worden hergebruikt.

 • Bekijk hulpmiddel RKDartists&

  RKDartists&

  RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

  Terminologiebron met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. RKDartists& is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden. Het &-teken geeft aan dat daarnaast ook kunsthandelaren, kunstverzamelaars en kunsthistorici zijn opgenomen in deze database. Daarnaast wordt RKDartists& door andere erfgoedinstellingen gebruikt als thesaurus bij het ontsluiten van hun eigen collecties.

 • Bekijk hulpmiddel Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

  Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

  NDE

  Volledig rapport van het onderzoek naar een nationale infrastructuur voor duurzame toegang. NCDD heeft getracht een meer concreet beeld te schetsen van de gewenste stabiele organisatorische en technische infrastructuur die het behoud en de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie garandeert. De kern van de aanpak die de NCDD voorstaat, is domeinoverstijgende samenwerking met oog voor de verschillen die tussen de domeinen bestaan (samen wat kan, individueel wat moet).

 • Bekijk hulpmiddel Samen wat kan, Individueel wat moet. Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen.

  Samen wat kan, Individueel wat moet. Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen.

  NDE

  Samenvatting en conclusies van het onderzoek van Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) uit 2014. Mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van een netwerk van landelijke voorzieningen bij publieke organisaties voor duurzame toegang tot digitale informatie zijn in beeld gebracht. Op basis van concrete en haalbare scenario’s kunnen die organisaties en hun opdrachtgevers gefundeerde beleidskeuzes maken, middelen herschikken en verantwoordelijkheden op landelijk niveau beter benoemen.

 • Bekijk hulpmiddel Schadeatlas bedreigde collecties

  Schadeatlas bedreigde collecties

  Koninklijke Bibliotheek

  Deze wiki is er om jou te helpen als je niet precies weet wat je met je collectie floppy's, cd-roms, audio-cd's, dvd's of andere fysieke dragers van digitale informatie aan moet.

 • Bekijk hulpmiddel Scoremodel Digitale Duurzaamheid

  Scoremodel Digitale Duurzaamheid

  meemoo

  Het scoremodel gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen van digitale duurzaamheid van je digitle collectie. De eindscore brengt de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart en geeft aan waar je best ingrijpt om de risico's verder te verkleinen.

 • Bekijk hulpmiddel Selectielijst maken

  Selectielijst maken

  Nationaal Archief

  Selecteren doe je als overheidsorganisatie aan de hand van een selectielijst. Dat is wettelijk verplicht. Elke organisatie stelt zelf een selectielijst op. Hoe dat moet, dat leest u in onderstaand stappenplan.

 • Bekijk hulpmiddel SKOS Simple Knowledge Organisation System Primer

  SKOS Simple Knowledge Organisation System Primer

  W3C

  Uitleg van SKOS voor wie een terminologiebron in SKOS wil publiceren. Engelstalige documentatie over SKOS, met uitleg van de concepten en voorbeelden. Het is bedoeld voor iedereen die een terminologiebron (bv. een thesaurus) in SKOS wil publiceren. Gepubliceerd door W3C, waar de SKOS-standaard beheerd wordt.

 • Bekijk hulpmiddel Snelcursus auteursrecht en online publiceren

  Snelcursus auteursrecht en online publiceren

  DEN

  Korte introductie over auteursrecht en wat daarbij komt kijken. Vervolgens enkele aandachtspunten voor het online publiceren van materiaal. Het gaat over alle vormen van creatieve uitingen, zoals foto, film, tekst, geluid, muziek of afbeelding.

 • Bekijk hulpmiddel Social media campagne

  Social media campagne

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Hoe verleid je mensen om meer gebruik van digitaal erfgoed te maken? En hoe trek je meer bezoekers naar de website van jouw instelling? De online campagne Geheugen van Nederland maakt erfgoedcollecties zichtbaar aan de hand van thema’s. Grote en kleine erfgoedinstellingen worden van harte uitgenodigd mee te doen aan Geheugen van Nederland.

 • Bekijk hulpmiddel Social media voor onderzoek

  Social media voor onderzoek

  NDE

  Deze video werd gemaakt in het kader van de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (5 november 2020) en was te zien op het digitaal kennisfestival van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Social media-archivering

  Social media-archivering

  NDE

  Een webinar van het Netwerk Digitaal Erfgoed, bestaande uit drie presentaties: - Introductie op wat social-media-archivering is en wat het belang is. - Introductie op een aantal tools. - Juridische en ethische aspecten.

 • Bekijk hulpmiddel Software archivering en de Nederlandse erfgoedsector

  Software archivering en de Nederlandse erfgoedsector

  NDE

  Onderzoek naar software-archivering om veel voorkomende barrières bij erfgoedinstellingen te verlagen. Onderdeel van dat project is ook het inventariseren van bestaande software-archiveringsinitiatieven in Nederland. Dit rapport doet verslag van een aantal interviews met medewerkers van software-archiverende instellingen. Het geeft zo een korte, praktijkgerichte update van het rapport ‘Software Sustainability’ van Patrick Aerts uit 2016. 

 • Bekijk hulpmiddel Software sustainability

  Software sustainability

  DANS

  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar software-duurzaamheid binnen de culturele erfgoedsector. Het is een uitdaging voor erfgoedinstellingen om door veroudering van technologieën, hardware- en softwaresystemen de toegankelijkheid van digitale informatie op lange termijn te waarborgen. Dit onderzoek brengt bestaande digitale tools en systemen in kaart voor instellingen t.b.v. duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitaal erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel SPARQL 1.1. Query Language

  SPARQL 1.1. Query Language

  W3C

  Uitputtende beschrijving van SPARQL, met uitleg en voorbeelden. Engelstalig document voor wie zelf aan de slag wil met SPARQL. Het eerste deel geeft uitleg en voorbeelden van de SPARQL-syntax. Het tweede deel bevat de officiele, volledige beschrijving van de SPARQL-standaard.

 • Bekijk hulpmiddel Spectrum 5.0

  Spectrum 5.0

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Spectrum geeft onderbouwd en beproefd advies over alle zaken waar musea doorgaans mee te maken hebben in het beheer van hun collectie. Daarbij kan het gaan om dagelijkse activiteiten, zoals het verplaatsen van objecten en het bijwerken van locatiegegevens. Maar het kan ook gaan om incidentele activiteiten, zoals het verlengen van een verzekeringsdekking. Spectrum noemt dit procedures; er zijn er in totaal 21.

 • Bekijk hulpmiddel Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties

  Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties

  Landelijk Contact Museumconsulenten

  Digitaal erfgoed heeft een aantal zeer interessante voordelen. Het is de ideale manier om je collectie duurzaam te bewaren en te beheren, om nieuwe doelgroepen te bereiken en ook dé manier om je collectie in samenhang met andere collecties te presenteren. Maar hoe doe je dit? Wat heb je nodig? En wat wil je uiteindelijk bereiken? Het Spoorboekje helpt je op weg en zet je op het juiste spoor.

 • Bekijk hulpmiddel Stappenplan Digitale cultuureducatie

  Stappenplan Digitale cultuureducatie

  DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie

  Het stappenplan ‘Digitaal erfgoed in het onderwijs’ helpt culturele instellingen om hun kennis en collecties nog beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van het onderwijs. Per stap zijn er concrete hulpmiddelen, tips en verdiepende informatie om mee aan de slag te gaan. Het stappenplan helpt bij het geven van invulling aan de educatieve doelstellingen en biedt een overzicht aan onderwerpen waar instellingen rekening mee moet houden.

 • Bekijk hulpmiddel Stappenplan voor de implementatie van persistent identifiers

  Stappenplan voor de implementatie van persistent identifiers

  Nationaal Archief

  Het “Stappenplan implementatie Persistent Identifiers” laat zien aan welke stappen je als erfgoedinstelling moet denken als je Persistent Identifiers wilt implementeren, zorgt ervoor dat implementatie eenvoudiger is en dat dit op een gestandaardiseerde wijze gebeurt.

 • Bekijk hulpmiddel Sum of all Paintings

  Sum of all Paintings

  Wikidata

  On Wikipedia we have a lot of experience breaking down large amounts of work into smaller chunks that can be completed. Examples of this are the windmill project on the Dutch Wikipedia and the many lists of historic buildings that were created for Wiki Loves Monuments (Q1353202). For paintings we can use the same strategy: We break it down into smaller parts that can be handled and then we can utilize Wikidata to celebrate the sum of all paintings through linked open data!

 • Bekijk hulpmiddel Survey digitale archieven

  Survey digitale archieven

  NDE

  Onder ‘digitaal archief’ verstaan we in deze survey de (technische) voorziening die nodig is voor het langetermijnbeheer van digitale informatie, ongeacht in welke sector (dus niet beperkt tot de archiefsector). De resultaten geven een goed beeld van wie welke systemen gebruikt in Nederland.

 • Bekijk hulpmiddel Termennetwerk

  Termennetwerk

  NDE

  Het Termennetwerk is een zoekmachine voor termen die in het netwerk worden gebruikt. Je voert er een zoekvraag in – zoals ‘Rembrandt’ – en het Termennetwerk zoekt vervolgens rechtstreeks, realtime in terminologiebronnen naar overeenkomende termen. Uit de termen die dit oplevert kun je een keuze maken.

 • Bekijk hulpmiddel The Big Picture Model of digital preservation

  The Big Picture Model of digital preservation

  NDE

  The Dutch Digital Heritage Network (NDE) has designed a model that can help curators of digital collections get to grips with all the important aspects in decision making related to digital preservation. The new Big Picture model now brings together these three separate strands, i.e. policy, infrastructural solutions and cost.

 • Bekijk hulpmiddel The Rijksmuseum manual for the photography of 3D objects

  The Rijksmuseum manual for the photography of 3D objects

  Rijksmuseum

  The Rijksmuseum Manual for the photography of 3D objects gives an overview of the way in which the Rijksmuseum studios photograph object groups. The manual provides instructions about the different lighting setups for photographing objects which fall into one of two categories: standing objects or lying objects. We use examples of photographs to illustrate which perspectives and object-specific images are chosen.

 • Bekijk hulpmiddel The Use of Preservation Tools among Dutch Heritage Organizations

  The Use of Preservation Tools among Dutch Heritage Organizations

  NDE

  Het onderzoek richtte zich op de tools die erfgoedinstellingen gebruiken bij het verwerken van digitale bestanden voordat ze worden opgenomen in een archief of een digitale opslagplaats.

 • Bekijk hulpmiddel Thesaurus Nationaal Museum van Wereldculturen

  Thesaurus Nationaal Museum van Wereldculturen

  Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)

  Het Nationaal Museum voor Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum Rotterdam (WMR) publiceren - naast hun collecties - de Thesaurus Wereldculturen. Deze thesaurus wordt onderhouden in samenwerking met het Museon, en gezien als een belangrijk middel om de collectie toegankelijk te maken. Het is een hiërarchische structuur van concepten, voorzien van synoniemen en vertalingen, die verdeeld is over 5 facetten: Functie, Cultuur, Geografische herkomst, Object, Materiaal & Techniek.

 • Bekijk hulpmiddel Tips voor goedscorende social mediaposts

  Tips voor goedscorende social mediaposts

  Cultuurmarketing

 • Bekijk hulpmiddel Toekomst voor ons digitaal geheugen 2. Strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid

  Toekomst voor ons digitaal geheugen 2. Strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid

  NDE

  Strategisch plan voor efficiënt gebruik van belastinggeld, menskracht en voor data distributie van digitale erfgoed informatie. De NCDD wil als nationale coalitie een samenhangend landelijk netwerk realiseren voor het distribueren van alle relevante digitale gegevens van de publieke sector. In haar Strategische agenda 2010-2013 geeft de NCDD aan hoe zij dit landelijk dekkend netwerk tot stand wil brengen.

 • Bekijk hulpmiddel Toekomst voor ons digitaal geheugen. Duurzame toegang tot informatie in Nederland

  Toekomst voor ons digitaal geheugen. Duurzame toegang tot informatie in Nederland

  NDE

  Digitale informatie vereist specifieke zorg. Gebrek aan zorg kan leiden tot verlies van belangrijke bestanden. Dit is onderzoek breng de stand van zaken in beeld hoe de publieke sector omgaat met zijn digitale gegevens. Waar wordt duurzaam beheer voortvarend aangepakt en waar loopt digitale informatie het risico om verloren te gaan?

 • Bekijk hulpmiddel Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO)

  Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO)

  Nationaal Archief

  Het TMLO draagt bij aan standaardisatie van metadatering door overheden. Dit is belangrijk omdat alleen door standaardisatie moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids)organisaties tot stand kan komen. TMLO kan daarvoor als model gebruikt worden.

 • Bekijk hulpmiddel Tools & software Web archiving

  Tools & software Web archiving

  International Internet Preservation Consortium (IIPC)

  Engelstalig overzicht, verzameld door het internationale samenwerkingsverband IIPC (International Internet Preservation Consortium).

 • Bekijk hulpmiddel TRACKS

  TRACKS

  TRACKS

  TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- en Collectievorming in de Kunstensector) is opgebouwd als een koffer met de nodige instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun archief en/of collectie(s). Rijke verzameling van thematisch georganiseerde instrumenten. Voor zowel Houdbaar, als Bruikbaar, als Zichtbaar.

 • Bekijk hulpmiddel Using SPARQL to access Linked Open Data

  Using SPARQL to access Linked Open Data

  The Programming Historian

  Uitleg van de syntax van SPARQL Engelstalige tutorial die de syntax van SPARQL uitlegt, voor wie zelf SPARQL-query's wil gaan schrijven. Deze tutorial is onderdeel van de serie The Programming Historian, maar ook geschikt voor niet-historici. De links naar de voorbeeld-data en -query's werken niet meer, maar desondanks is dit een goede introductie op SPARQL.

 • Bekijk hulpmiddel Van Gogh Worldwide

  Van Gogh Worldwide

  RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

  Van Gogh Worldwide is a free digital platform providing art-historical and technical data about the work of Vincent van Gogh (1853–1890). The artist produced a total of approximately 2000 artworks, and the aim of Van Gogh Worldwide is to present data for these in an accessible way, via a user-friendly website.

 • Bekijk hulpmiddel Vele Handen

  Vele Handen

  Picturae

  VeleHanden is een crowdsourcingwebsite van Picturae waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties doorzoekbaar te maken en te zorgen dat deze snel online komen. Omdat ‘indexeren’ uitermate tijdrovend is, wordt hiervoor een beroep gedaan op vrijwilligers die het leuk vinden om met historische documenten aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht werk.

 • Bekijk hulpmiddel Verbind je termen

  Verbind je termen

  meemoo

  Praktische handleiding die uitwerkt hoe je je gegevens in Adlib kunt koppelen aan externe thesauri als de AAT. De handleiding is ook bruikbaar voor andere collectiebeheersystemen en voor andere thesauri of terminologiebronnen. Er wordt stap voor stap beschreven: hoe je gegevens in Excel kunt exporteren kunt opschonen in Excel kunt koppelen aan de AAT en dan weer in Adlib kunt importeren en wat je kunt doen met trefwoorden die niet in de thesaurus staan introductie van de tool CultuurLINK

 • Bekijk hulpmiddel Verken de behoefte van het onderwijs

  Verken de behoefte van het onderwijs

  DEN

  Hoe kan jouw erfgoedcollectie het beste aansluiten bij het onderwijs en het curriculum? Als erfgoedinstelling heb je een belangrijk en interessant verhaal te vertellen dat je kunt verrijken met een inspirerende collectie aan waardevol erfgoed. Vanuit deze overtuiging wordt er lesmateriaal ontwikkeld dat inhoudelijk van hoge kwaliteit is, waarmee docenten hun lesstof interessanter zouden kunnen maken voor de leerlingen. Helaas wordt dit niet vanzelfsprekend door scholen gebruikt.

 • Bekijk hulpmiddel Verslag Pilot "organisatorische aspecten van social media archivering"

  Verslag Pilot "organisatorische aspecten van social media archivering"

  NDE

  Als onderdeel van het programma ‘Social Media Archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed is namens het Haags Gemeentearchief een pilot uitgevoerd naar de organisatorische aspecten van Social Media Archivering. Deze pilot diende ervoor om ervaringen op te doen met wat er binnen een organisatie nodig is om sociale media te archiveren. Dit verslag vormt de neerslag van de pilot, die gehouden werd tussen maart en november 2020.

 • Bekijk hulpmiddel Vertaling Core Trust Seal Extended Guidance

  Vertaling Core Trust Seal Extended Guidance

  NDE

  Nederlandse vertaling van de volledige tekst van de CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements 2020-2022 met enkele inleidende paragrafen over de achtergrond en algemene richtlijnen. Het document is een hulpmiddel voor erfgoedinstellingen die aan het begin staan van een certificeringsproces en is bedoeld om de drempel te verlagen om een dergelijk proces in te gaan. De vertaling volgt zo goed mogelijk de oorspronkelijke Engelse tekst voor wat betreft de gehanteerde terminologie.

 • Bekijk hulpmiddel Vertaling Core Trust Seal Glossary

  Vertaling Core Trust Seal Glossary

  NDE

  Deze begrippenlijst hoort bij CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements 2020-2022

 • Bekijk hulpmiddel Virtual Research Environment

  Virtual Research Environment

  Open Preservation Foundation

  This project creates the Dutch Digital Heritage Network virtual digital preservation research environment. The environment is a virtual machine set up with a set of digital preservation tools installed and ready to use from the desktop. The project is still at a prototype stage with supporting documentation on the TODO list.

 • Bekijk hulpmiddel Virtuele verhalen vertellen: Tips om je publiek online te raken met storytelling

  Virtuele verhalen vertellen: Tips om je publiek online te raken met storytelling

  DEN

  Waar moet je rekening mee houden bij online storytelling? Wat zijn de kenmerken van een goed verhaal? In dit artikel delen we een aantal tips en vragen die je kunt gebruiken om een virtueel verhaal te vertellen.

 • Bekijk hulpmiddel Visuele Thesaurus voor Mode en Kostuums (VTMK)

  Visuele Thesaurus voor Mode en Kostuums (VTMK)

  MoMu, ModeMuseum van Antwerpen

  Terminologiebron met termen voor mode-erfgoed.

 • Bekijk hulpmiddel Vrij en open delen

  Vrij en open delen

  Erfgoed Gelderland

  Inzicht in de verschillende onderdelen van auteursrecht, specifiek voor wie materiaal wil uploaden op Wikimedia Commons. Gepubliceerd door Erfgoed Gelderland. Het beschrijft de rechtensituatie voor wie beeldmateriaal wil uploaden naar Wikimedia Commons. De informatie over auteursrecht is ook daarbuiten van toepassing.

 • Bekijk hulpmiddel Wat zijn persistent identifiers?

  Wat zijn persistent identifiers?

  NDE

  Persistent Identifiers: wat zijn het precies, hoe werken ze en waarom zijn ze waardevol voor de duurzame toegang tot je digitale collectie? Deze video legt het uit, mede aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de fusie van drie volkenkundige musea tot het Nationaal Museum voor Wereldculturen.

 • Bekijk hulpmiddel Web browser characterisation, emulation, and preservation

  Web browser characterisation, emulation, and preservation

  NDE

  This report is written for archivists and conservators who are preserving websites, either through server-side preservation or web archiving. It may also be interesting for artists or other individuals who have websites based on obsolete web technology that they would like to keep accessible. The report focuses on the impact of web browsers on the (online) websites they render and describes how web browsers can be preserved.

 • Bekijk hulpmiddel Webarchivering

  Webarchivering

  NDE

  Webinar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Twee delen: - Introductie wat webarchiving is, waarom het belangrijk is en welke stappen erbij komen kijken. - Uitleg van de werking van websites, om duidelijk te maken waarom sommige websites lastig te archiveren zijn. Verschil tussen statische en dynamische content.

 • Bekijk hulpmiddel Webarchivering - de vluchtigheid voorbij

  Webarchivering - de vluchtigheid voorbij

  NDE

  Het web is een enorme bron van informatie die dagelijks groeit. Maar het internet is ook vluchtig: de gemiddelde levensduur van een webpagina is 90 dagen. Websites bevatten veel informatie die om juridische, democratische, cultuurhistorische, wetenschappelijke en journalistieke redenen raadpleegbaar moet blijven. Webarchivering is voor erfgoedinstellingen daarom van groot belang.

 • Bekijk hulpmiddel Webarchivering - samen kunnen we meer

  Webarchivering - samen kunnen we meer

  NDE

  Je wilt als erfgoedinstelling starten met webarchivering, maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Waar begin je en welke kennis heb je nodig?

 • Bekijk hulpmiddel Wegwijzer certificering

  Wegwijzer certificering

  DANS

  Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven willen het Netwerk Digitaal Erfgoed, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de NCDD ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.

 • Bekijk hulpmiddel Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

  Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  Een organisatie met een helder duurzaamheidsbeleid spreekt zich zichtbaar uit voor behoud van en langetermijn toegang tot haar digitale collectie. Beleid voor digitale duurzaamheid bestaat uit drie samenhangende niveaus die op elkaar afgestemd zijn: - het formuleren van een visie op digitale duurzaamheid; - het definiëren van de aandachtsgebieden die vorm geven aan die visie; - het verder uitwerken van de aandachtsgebieden.

 • Bekijk hulpmiddel Wegwijzer Voorkeursformaten

  Wegwijzer Voorkeursformaten

  NDE

  De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten onderzoeken en beleidskeuzes maken. Keuzes worden in de Wegwijzer opgeslagen. Zo ontstaat een open kennisbank over het gebruik van bestandsformaten in Nederland. De Wegwijzer biedt daarnaast een Register, dit is een naslagwerk voor onderzoek naar bestandsformaten. Het Register combineert tevens internationale bronnen.

 • Bekijk hulpmiddel What are Persistent Identifiers?

  What are Persistent Identifiers?

  NDE

  Inzicht in het belang van persistent identifiers. Engelstalig filmpje dat uitlegt wat Persistent Identifiers zijn en waarom ze belangrijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van de praktijkervaring van het Museum voor Wereldculturen.

 • Bekijk hulpmiddel What is Linked Data?

  What is Linked Data?

  NDE

  Introductie in Linked Data, concepten van triples en graphs. Engelstalig filmpje, dat de principes van Linked Data uitlegt. De nadruk ligt vooral op de manier waarop data volgens LOD-principes worden gevormd (triples, URI's) en gekoppeld (graphs). Het gaat vooral over het *hoe* en niet zozeer over het *waarom* van LOD. Niet echt technisch, maar wel gericht op mensen die met data werken.

 • Bekijk hulpmiddel White Paper Preferred formats

  White Paper Preferred formats

  NDE

  he Dutch Digital Heritage Network (NDE) is currently preparing an on-line tool for helping archives and heritage organisations to formulate a policy on file formats. This tool will be known as the Guide to Preferred Formats. It will consist of two parts, i.e. explanations and examples intended to help organisations in formulating a policy on preferred formats, plus a list of file formats with detailed information on each of them.

 • Bekijk hulpmiddel White Paper voorkeursformaten

  White Paper voorkeursformaten

  NDE

  Dit online hulpmiddel wordt de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Wegwijzer bestaat uit twee onderdelen: een deel dat via uitleg en voorbeelden instellingen handreikingen wil bieden voor opstellen van beleid, en een deel dat dient als register met informatie over bestandsformaten.

 • Bekijk hulpmiddel Why archive the web?

  Why archive the web?

  International Internet Preservation Consortium (IIPC)

  Diverse filmpjes die nut en noodzaak van webarchivering laten zien. Engelstalige filmpjes die toelichten wat webarchivering is en wat het belang ervan is. Gepubliceerd door IIPC. Filmpjes over onder andere: introductie: waarom is webarchivering belangrijk nieuws en actualiteit bewaren onderzoek naar sociale netwerken sociale wetenschappers kunnen trends ontdekken archiveren van overheidsinformatie onderzoeksdata voor nieuwe technologie, bv. zoekmachines

 • Bekijk hulpmiddel Wikidata

  Wikidata

  Wikimedia Foundation

  Wikidata is een project van de Wikimedia Foundation dat een gezamenlijk bewerkte database biedt, op basis van RDF technologie, die onder andere wordt gebruikt om Wikipedia te ondersteunen. Wikidata is net zoals de andere projecten van de Wikimedia Foundation gericht op kennisoverdracht. In het algemeen is het doel om gegevens, die in artikelen op Wikipedia en elders kunnen worden gebruikt, te organiseren. Wikidata beoogt een gemeenschappelijke bron van gegevens te zijn.

 • Bekijk hulpmiddel Wikidata: SPARQL tutorial

  Wikidata: SPARQL tutorial

  Wikidata

  Uitleg van de syntax van SPARQL Engelstalige tutorial voor wie de syntax van SPARQL wil begrijpen om er zelf mee aan de slag te kunnen. Redelijk uitgebreid. Gepubliceerd door Wikidata, met voorbeelden die je kunt uitproberen op het SPARQL-endpoint van Wikidata. Zo leer je hun data ook beter kennen.

 • Bekijk hulpmiddel Wikimedia Commons

  Wikimedia Commons

  Wikimedia Family

  Wikimedia Commons is a media file repository making available public domain and freely licensed educational media content (images, sound and video clips) to everyone, in their own language. It acts as a common repository for the various projects of the Wikimedia Foundation, but you do not need to belong to one of those projects to use media hosted here. The repository is created and maintained not by paid archivists, but by volunteers. The scope of Commons is set out on the project scope pages.

 • Bekijk hulpmiddel Wikimedia Nederland

  Wikimedia Nederland

  Wikimedia Nederland

  De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt vrijwilligers en organisaties die in Nederland vrije kennis verzamelen en verspreiden, onder andere via de internet encyclopedie Wikipedia. Visie van Wikimedia Nederland - en van de wereldwijde Wikimedia-beweging: stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis. Zie de tab Projecten voor voorbeelden van die samenewerking.

 • Bekijk hulpmiddel Winter School for Audiovisual Archiving

  Winter School for Audiovisual Archiving

  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

  Deelnemers krijgen praktische kennis om een preserveringsplan voor hun audiovisuele collecties te ontwerpen en uit te voeren. De cursus is engelstalig en wordt georganiseerd door Beeld en Geluid. Onderwerpen die aan de orde komen: - plannen van digitale preservering - digitale duurzaamheid en de risico's die erbij komen kijken - toepassen van het OAIS-model voor audiovisuele collecties - instroom en acquisitie - bestandsformaten en datamanagement - dataopslag en migratie

 • Bekijk hulpmiddel WO2 Thesaurus

  WO2 Thesaurus

  NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

  De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit de periode 1940-1945. De thesaurus bevat termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog. De trefwoorden zijn verdeeld over een aantal hoofdgebieden als Vervolging, Bestuur, etc. Tevens bevat de WO2-thesaurus een uitgebreide lijst van kampen en getto's in zowel Europa als Nederlands Indië; inclusief GPS-coördinaten.

 • Bekijk hulpmiddel World Historical Gazetteer

  World Historical Gazetteer

  World History Center at University of Pittsburgh

  World Historical Gazetteer indexes place data drawn from historical sources, contributed by research projects and individuals studying the past from many disciplinary perspectives. This is a work-in-progress. To date about 60,000 temporally scoped place records have been added to our index, supplying "temporal depth" to a core of approximately 1.8 million modern records.

 • Bekijk hulpmiddel Zelfscan Digitaal Erfgoed

  Zelfscan Digitaal Erfgoed

  NDE

  Met de Zelfscan vind je het antwoord op hoe jouw organisatie ervoor staat als het gaat om het hebben en beheren van digitaal erfgoed. Na het invullen van de scan krijg je een rapport met aanbevelingen om de digitale collecties van jouw organisatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. 

 • Bekijk hulpmiddel Zoekmachine marketing: de basislessen van SEO en SEA

  Zoekmachine marketing: de basislessen van SEO en SEA

  Cultuurmarketing

  Hogere bezoekersaantallen voor je website zorgen er automatisch voor dat de kans op conversie wordt vergroot. Dit kan je voor elkaar krijgen met search engine optimization (SEO). In dit artikel zet online marketing & webanalist Maarten Kaaij van Searchfocus enkele basislessen op een rij.

Ga naar de website van het NDE

De Erfgoedkit is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

Logo van Netwerk Digitaal Erfgoed